Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier vioor het bestellen van misintenties kunt u hier downloaden en daarna opsturen naar ( Adobe pdf bestand 214Kb groot)

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN


  Week 45:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.


ZATERDAG

4 november 2017

18.00 uur H. Mis:

H.Mis als zeswekendienst Tini Rouschop-Thewissen;

jaardienst ouders Vluggen-Wintgens (stichting);

jaardienst overleden ouders Piet en Cato Lindelauf-Ploemen (stichting); jaardienst Pierre Plum (stichting);

Nico Ernes (offergang);

Sjaak Kikken (offergang);

ouders Cratsborn-Pasmans en overleden familie

Elly Vanderheijden-Bessems, zoon Emile en Frans Vanderheijden

Jo Peltzer, Celly Peltzer-Vluggen en zoon Noël

1e collecte voor onderhoud kerk.


ZONDAG

5 november 2017

09.15 uur H. Mis:

H.Mis  voor ouders Saat-Delbrouck en overleden kinderen

1e collecte voor onderhoud kerk.

11.30 uur 

Heilig Doopsel Jace Ritzen


MAANDAG

6 november 2017

19.00 uur:

Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.


DONDERDAG

9 november 2017

19.00 uur

H. Mis voor Henk Hendriks


VRIJDAG

10 november 2017

19.00 uur

St.- Martinusviering scouting


ZATERDAG

11 november 2017

18.00 uur H. Mis:

H.Mis als jaardienst voor Mia Rouschop-Hensgens;

jaardienst ouders Vluggen-Baggen en Johan Vluggen;

Martin Geurts (offergang);

Marie-Louise Steijns-Botterweck (offergang)


ZONDAG

12 november 2017

09.15 uur H. Mis:

H.Mis voor Jan Hamers (offergang);

leden en overleden leden CV de Breuzelère en JCV de Breuzelèèrkes.

Uit dankbaarheid

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op  maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.


  Week 46:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG 11 november 2017
18.00 uur H. Mis: H.Mis als jaardienst voor Mia Rouschop-Hensgens (stichting); jaardienst ouders Vluggen-Baggen en Johan Vluggen; Martin Geurts (offergang); Marie-Louise Steijns-Botterweck (offergang).
ZONDAG 12 november 2017 Volkszang
09.15 uur H. Mis: H.Mis voor Jan Hamers (offergang); leden en overleden leden CV de Breuzelere en JCV de Breuzeleerkes.Uit dankbaarheid.
MAANDAG 13 november 2017
19.00 uur: Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.
DONDERDAG 16 november 2017
19.00 uur Geen H. Mis
ZATERDAG 18 november 2017 Ceciliafeest; opgeluisterd door Harmonie St.-Cecilia.
18.00 uur H. Mis: H.Mis als jaardienst voor echtpaar Schmetz-Jongen (stichting);jaardienst Rosa Hochs (stichting);jaardienst Tom van Houtem;jaardienst Jo Lukassen;5e jaardienst Wiel en Felicie Hensgens-van Houtem en Anna Kroonen-van Houtem;Nico Ernes (offergang);Annie Rompen-Geelen (offergang);Piet Haan en Annie Haan-Keulen (offergang);Piet en Maike Vluggen-Stommen;Huub Loo en ouders Loo-Kleijnen;Gerard Prumpeler vanwege St.-Josephkapel;voor leden en overleden leden Harmonie St.-Cecilia.
ZONDAG 19 november 2017 Gregoriaans.
09.15 uur H. Mis: H.Mis als jaardienst Gera en Agnes Lemmens-Wetzels (stichting); Annie Tychon-Lemmens (offergang);ouders Mertens-van der Linden (offergang).

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur. Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.Week 47:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG 18 november 2017 Ceciliafeest; opgeluisterd door Harmonie St.- Cecilia
18.00 uur H. Mis: als jaardienst voor echtpaar Schmetz-Jongen (stichting);jaardienst Rosa Hochs (stichting);jaardienst Tom van Houtem;jaardienst Jo Lukassen;5e jaardienst Wiel en Felicie Hensgens-van Houtem en Anna Kroonen-van Houtem;Nico Ernes (offergang);Annie Rompen-Geelen (offergang);Piet Haan en Annie Haan-Keulen (offergang);Piet en Maike Vluggen-Stommen;Jo Peltzer, Celly Peltzer-Vluggen en zoon Noël.Huub Loo en ouders Loo-Kleijnen;Gerard Prumpeler vanwege St.-Josephkapel;voor leden en overleden leden Harmonie St.-Cecilia.
ZONDAG 19 november 2017 Gregoriaans
09.15 uur H. Mis: als jaardienst Gera en Agnes Lemmens-Wetzels (stichting); Annie Tychon-Lemmens (offergang);ouders Mertens-van der Linden (offergang).
MAANDAG 20 november 2017
19.00 uur: Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.
DONDERDAG 23 november 2017
19.00 uur Voor de zieken van onze parochie
ZATERDAG 25 november 2017 Ceciliafeest Gemengd Kerkelijk Zangkoor + Gregoriaans
18.00 uur H. Mis: als 1e jaardienst Leo Drooghaag; Jaardienst Piet van AerssenJeanne Botterweck-Ernes en overleden echtgenoot (offergang); Jo Schijen (offergang); Wiel Mohnen (offergang); Tilly Dequelle–Cremers i.v.m verjaardag; Harrie Duijsings vanwege verjaardag; Voor de leden en overleden leden Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.-Gregorius
16.00 uur: H.Doopsel Sepp Franssen
ZONDAG 26 november 2017
09.15 uur H. Mis: H. Mis als jaardienst ter nagedachtenis aan de overledenen van de fam. Merckelbach (Stichting). Marjo Janssen-Deckers v.w. verjaardag

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur. Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.