Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier vioor het bestellen van misintenties kunt u hier downloaden en daarna opsturen naar ( Adobe pdf bestand 214Kb groot)

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN


Week 03:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG 13 januari 2018   Gregoriaans.  
18.00 uur H.Mis als jaardienst voor ouders Hupperetz-Schwanen en dochter Marianne (stichting); Jan Hamers (stichting); Gerard Prumpeler en dochter Susan (offergang).  
ZONDAG 14 januari 2018  
09.15 uur H.Mis als 1e jaardienst voor Mia van Loo-Bartholomé; Jaardienst Mia Mevissen; Annie Tychon-Lemmens (offergang).  
MAANDAG 15 januari 2018  
19.00 uur Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.
DONDERDAG 18 januari 2018
19.00 uur H.Mis voor Mia van Loo-Bartholomé (offergang).
ZATERDAG 20 januari 2018  
18.00 uur H.Mis als jaardienst voor ouders Tychon-Frijns (stichting); jaardienst Betty Cools-Lousberg;Jeanne Botterweck-Ernes en overleden echtgenoot (offergang);Tiny Rouschop-Thewisen (offergang);Tilly Deguelle-Cremers.
ZONDAG 21 januari 2018, St Sebastianus
09.15 uur H.Mis als jaardienst voor Jef Frijns;ouders Etienne en Annie Rompen-Mordang (stichting);ouders Mertens-van der Linden (offergang) en voor leden en overleden leden Schutterij St Sebastianus.

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur. Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.Week 04:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

ZATERDAG 20 januari 2018.  
18.00 uur H.Mis als jaardienst voor ouders Tychon-Frijns (stichting);jaardienst Betty Cools-Lousberg;Jeanne Botterweck-Ernes en overleden echtgenoot (offergang);Tiny Rouschop-Thewisen (offergang);Tilly Deguelle-Cremers  
ZONDAG 21 januari 2018, St Sebastianus  
09.15 uur H.Mis als jaardienst voor Jef Frijns;ouders Etienne en Annie Rompen-Mordang (stichting);ouders Mertens-van der Linden (offergang) en voor leden en overleden leden Schutterij St Sebastianus.  
MAANDAG 22 januari 2018  
19.00 uur Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.
DONDERDAG 25 januari 2018
19.00 uur H. Mis voor alle parochianen
ZATERDAG       27 januari 2018
18.00 uur H.Mis als zeswekendienst voor Huub Delnoij; jaardienst voor Nicolaas en Bep Biermans-Nix (stichting); jaardienst Tonia Hochs-Huijnen (stichting); Jo Schijen (offergang); Jan van Aerssen (offergang); ouders Cratsborn-Pasmans en overleden familie; Wiel en Maike Mohnen-Plum.
ZONDAG 28 januari 2018
09.15 uur H.Mis als jaardienst voor Charles en Mayke Ramaekers- Van Wersch (Stichting); jaardienst pater Jacques Van Wersch

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur. Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.