Gezamelijk bericht EMS-parochies

Gezamenlijk bericht voor de EMS-parochies over de ondertekening van de EMS-federatie-convenant op 16 september in H. Eucharistieviering te Mechelen – augustus 2017
De parochies van Epen, Mechelen en Slenaken bevestigen zaterdag 16 september a.s. de vorming van de Federatie van onze EMS-parochies en gaan verder onder één gezamenlijk kerkbestuur.


Aan de parochianen van de parochies van Epen, Mechelen en Slenaken,
In de H. Eucharistieviering op zaterdag 16 september in Mechelen, aanvang 18.00 uur, zullen de drie kerkbesturen van de EMS-parochies van de H. Paulus te Epen, de H. Johannes de Doper te Mechelen en de H. Remigius te Slenaken de convenant ondertekenen waarmee zij één parochiefederatie gaan vormen. Om administratieve redenen gaat de nieuwe federatie formeel dan per 1 oktober 2017 in. Het is de afronding van een proces dat in 2016 is ingezet op weg naar verdere samenwerking binnen de bestaande ‘EMS-cluster’. U bent hierover al eerder meermaals geïnformeerd. Binnen de federatie blijven de drie parochies zelfstandig voortbestaan maar zullen daarbij zoveel mogelijk samenwerken met behoud van hun eigen identiteit. De parochies houden –zeker de komende jaren- ook hun eigen financiële huishouding en het eigen beheer over hun financieel vermogen.
De integrale tekst van de federatie-convenant vindt u op deze website ‘ParochiesEMS.nl’ .

Eén nieuw gezamenlijk kerkbestuur voor de EMS-parochies
In de federatie van de EMS-parochies komt er ook één nieuw gezamenlijk kerkbestuur voor deze parochies. Elke parochie levert twee afgevaardigden in het nieuwe kerkbestuur van de federatie. Alle kerk-bestuursleden dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor alle drie de parochies.
Z.e.w. pastoor Rick van den Berg wordt voorzitter.

Huidige kerkbesturen worden ‘Parochieraden’
De huidige kerkbesturen in de drie parochies worden omgevormd tot nieuwe ‘Parochieraden’. Die worden verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun eigen parochie. In die nieuwe Parochieraden hebben ook zitting de afgevaardigden uit hun parochie in het kerkbestuur van de federatie. Binnen de parochies zelf zal praktisch gezien en zeker voorlopig, het meeste blijven lopen zoals tot nu toe gebruikelijk. Daarbij zullen de parochieraden in de afzonderlijke parochies ook niet zonder de hulp kunnen van hun werkgroepen en andere vrijwillig(st)ers, jong en oud. Die blijven broodnodig !

Ondertekening in gezamenlijke weekendviering
De H. Eucharistieviering op 16 september in Mechelen is bedoeld als gezamenlijke weekend-viering voor de drie EMS parochies samen en die zullen daar ook samen in optreden! In deze gezamenlijke dienst zal h.e.h. pastoor-deken Paul Bronneberg uit ons dekenaat Gulpen voorgaan. Hij zal namens Bisschop Mgr. Frans Wiertz de convenant mee ondertekenen. De deken zal in deze dienst ook de nieuwe kerkbestuursleden van de federatie beëdigen.
Na de H. Mis is er in het VanderLooy-zaaltje gelegenheid tot informeel samen zijn met kennismaking van de kerkbestuursleden van de nieuwe parochiefederatie-EMS.
Alle parochianen en belangstellenden uit de EMS-parochies worden hierbij van harte uitgenodigd om de speciale H. Eucharistieviering op zat. 16 september in Mechelen (18.00 uur) met de ondertekening van de federatie-convenant en het informeel samenzijn erna, bij te wonen. Allen van harte welkom!
Vanwege de gezamenlijke H. Eucharistieviering op zaterdag 16 september in Mechelen, zijn er op zaterdag 16 en zondag 17 september in de drie EMS-parochies geen andere H. Eucharistievieringen.
Augustus 2017; w.g. De gezamenlijke kerkbesturen van de parochies in Epen, Mechelen en Slenaken.