Coronamaatregelen bisdom

Coronamaatregelen BisdomMaatregelen per 10 juli

AdobeSchema reserveren en aanmelden

Adobe Wijziging protoclo leven op anderhalve meter

 AdobeBisdom Roermond - poster kerken corona maatregelenAdobe
protocolkerkelijk leven op anderhalve meter protocol GelovigenAdobeprotocolkerkelijk leven op anderhalve meter Rooms-Katholieke kerk Nederland

 

Geachte parochianen en belangstellenden,

Op 1 juni hebben de Nederlandse bisschoppen de coronaregels voor de parochies en kerken in Nederland aangepast. Hier een korte samenvatting van de nieuwe hoofdlijnen:
a. de afstandsmaatregel van1,50 tot elkaar blijft onverkort gelden;
b. vanaf 1 juni kunnen weer kerkdiensten worden gehouden, echter onder de
     voorwaarden dat:
     1. Tot 1 juli mogen er maar maximaal 30 personen aanwezig zijn.
          Na 1 juli mogen dat er in principe maximaal 100 zijn;
     2. Tot 14 juni (Sacramentsdag) mag er geen H. Communie worden
         uitgereikt. Vanaf 14 juni mag dat onder de nodige voorwaarden.
     3. Voor bijzondere diensten als uitvaarten en huwelijken gelden dezelfde
          maatregelen als genoemd onder de punten 1. en 2.
Zie voor de volledige regeling: www.bisdom-roermond.nl

Opmerking voor de situatie in Epen, Mechelen en Slenaken:
Vanwege de afstandsnorm van 1,50 m die geldt, zal het met name in de kerken van Epen en Slenaken helaas niet mogelijk zijn om vanaf 1 juli meer bezoekers toe te laten dan ca. 30 personen.
Voor de kerk in Mechelen zijn de mogelijkheden ruimer, maar zijn ook daar beperkt. Hierover volgt later meer informatie.

Voor nadere informatie over uitvaarten in de parochies van Epen, Mechelen en Slenaken klikt u hier.