Wat te doen bij (Epen)

                 
     

Hier onder kunt u een digitaleversie downloaden.  

Wat te doen bij (pdf 404kb)   

KOREN:                
Zelf afspraak maken              
* Gregoriaans Koor Dhr. F. Zilverstand tel. 4551295    
                   
* Gemengd Zangkoor            
      Mw. Eveline Janssens tel. 0636304853    
      Mw. Ankie Keijenberg tel. 043-4552546    
  (kosten worden via kerkbestuur verrekend)        
                   
KOSTER:                
* Zorgt voor reserveren van banken voor familie        
        Mw. J. Loomans tel. 043-4552172    
                   
MUZIEK                
  De familie kan zelf voor cd muziek zorgen. Dit gebeurt in overleg met pastoor of de
  avondwake-groep. Maximaal 3 nummers. In overleg met kosters cd testen in de kerk.
                   
VERSIERING KERK:              
* Hiervoor dient familie zelf zorg te dragen.        
  (in overleg met koster echtpaar)          
COLLECTE TIJDENS DE UITVAARTDIENST:        
* De opbrengst van de offergang tijdens de uitvaartdienst is altijd bestemd  
  voor het lezen van Hl. Missen van de overledene.      
BEGRAFENISONDERNEMING            
* Waar wordt overledene opgebaard?        
* Datum en tijd van avondwake en uitvaart, in overleg met pastoor    
  of kerkbestuur regelen.            
                   
ZAKELIJKE ASPECTEN:            
* U ontvangt van kerkbestuur een reglement van het kerkhof.      
* Nota's betreffende de kosten kerkdienst, koor en kerkhof worden aan  
  de begrafenisonderneming  ter betaling aangeboden.      
* Offerganggelden: na 6 wekendienst neemt mw. Lardinois contact    
  op met familie. Het geld van de offergang blijft 3 jaar beschikbaar voor heilige missen.
TARIEVEN:   2019              
                 *) Begrafenismis (rouwgeld) Bij deelname aan jaarlijkse gezins-  € 315,00  
  bijdrage  worden voor begrafenismis geen kosten berekend.    
  Avondwake (bijdrage gemaakte kosten)      €    50,00  
  Begeleiding crematorium zonder voorafgaande kerkdienst  € 315,00  
  Bijdrage voor begeleiding naar Crematorium      €    50,00  
  Zeswekendienst            €    18,00  
  Gemengd koor            € 250,00  
  Gregoriaans koor          € 125,00  
GRAFRECHTEN ENKEL BREED GRAF           
  1ste 20 jaar            € 495,00  
  Volgende 10 jaren          € 300,00  
GRAFRECHTEN DUBBEL BREED GRAF           
  1ste 20 jaar            € 990,00  
  Volgende 10 jaren          € 600,00  
GRAFRECHTEN KINDERGRAF             
  1ste 20 jaar            € 275,00  
  Volgende 10 jaren          € 165,00  
VERWIJDERINGSBIJDRAGE MONUMENTEN EN FUNDERINGEN    
  Eenmalige verwijderingsbijdrage per graf ( tarief per 1 juli 2016)  € 150,00  
KOSTEN COLUMBARIUM (URNEN GRAF)        
  1ste 20 jaar            € 495,00  
  Volgende 10 jaren          € 300,00  
  Kosten belettering grafsteen per letter      aanvraag   
  Kosten ophalen urn bij crematorium Heerlen      €    25,00  
KOSTEN BIJZETTING URN IN EEN NORMAAL GRAF      
  1ste 20 jaar            € 495,00  
  1ste 10 jaar            € 300,00  
DIVERSE KOSTEN              
  Graf delven ( vanaf 12 jaar)        € 395,00  
  Kosten bijplaatsen urn in bestaand graf      € 125,00  
GESTICHTE JAARDIENST        10 jaar  20 jaar   
  Vrijdagavond          €   100    
  Zaterdagavond          €   180  € 360,00  
  Zondagochtend          €   180  € 360,00  
Het houten grafkruis wordt maximaal ½ jaar door het kerkbestuur ter beschikking gesteld.
PASTOOR:            
- Tijd avondwake en uitvaart vaststellen      
- Tekst gedachtenisprentje opstellen    
- Vaststellen zes-wekendienst    
    Pastoor R. Van den Berg tel. 043-4573234    
     e-mail: stlambertaliege@hotmail.nl    
                
- Ongeveer een dag na overlijden, zoekt iemand van avondwake- groep contact voor bezoek.    
 
- Gesprek over doel en inhoud avondwake      
    Dhr. en Mw. Pecher tel. 043-4553757    
    Mw. A Keijenberg tel. 043-4552546    
    Mw. T. Lardinois tel. 043-4551467      
          
KERKHOFBEHEERDER:     
- Bij bestaand graf opdracht verstrekken aan steenhouwer om bestaand monument geheel met fundering te verwijderen.  
 
  Opgelet! I.v.m. de geldende Arbo voorschriften mogen geen funderingsrestenblijven zitten. Na verwijdering mag en kan graf pas geopend worden. 
 
  Afspraak maken met beheerder over tijdstip van verwijdering  
- Met beheerder wordt een nieuw graf uitgezocht      
- Beheerder ziet mede toe op delving van graf      
- Beheerder ziet toe of maatvoering nieuw monument klopt    
- z.o.z. bijlage voorschrift monument    
     Dhr. H. Sleijpen  tel. 043-4551821  
                
  Begrafenisonderneming bezorgt het certificaat"verlof tot begraving" bij H. Sleijpen. Julianastraat 16a   6285AJ Epen   
-
-Voor het bijplaatsen van de urn dient men een afspraak te maken  via de kerkhofbeheerder      
         
VOORSCHRIFT KERKHOF:        
  MAXIMUM AFMETING OPSTANDEN      
     Oud monument:    
     Hoogte:bestaande situatie  
     Breedte:bestaande situatie   
   Diepte:  60 cm.             
   
   Nieuw monument:    
   Hoogte100 cm Boven maaiveld   
   Breedte  70 cm.     Diepte  60 cm.
 


Hier onder kunt u een digitaleversie downloaden.

Wat te doen bij (pdf 404kb)