Nieuws uit Epen 2020

Nieuws uit de Parochie Epen 2020                Archief


Ook onze kerk kleurt op woensdag 25 november “rood”

kerkkleurt rood2kerkkleurt rood1

 

Openlucht mis


Palmtakjes

A.s zaterdag 8 juni worden alsnog de palmtakjes  gewijd en uitgedeeld.

Indien u een H.Mis wil bijwonen dient  u er rekening mee te houden dat de kerk een half uur voor aanvang van de dienst wordt geopend.


H.MISSEN

Door het aangescherpte beleid van de overheid, heeft het Bisdom besloten om

alle publieke vieringen - ook door de week - tot en met Pinksteren (31 mei 2020)

niet door te laten gaan.

De Mariakapel is gewoon open zoals u gewend bent. Wij hebben meer stoelen

geplaatst om de mogelijkheid te bieden voor een gebed.

Wij danken u voor uw begrip.


Onze vader en Klokkenluiden

Komende woensdag 12.00 uur:
Op hetzelfde moment wereldwijd het Onze Vader bidden

Paus Franciscus roept de ruim twee miljard christenen wereldwijd op om woensdag om 12.00 uur in verband met de coronacrisis gezamenlijk het Onze Vader te bidden.

‘In deze dagen van beproeving, terwijl de mensheid voor de bedreiging van een pandemie beeft, wil ik alle christenen voorstellen gezamenlijk hun stem naar de hemel te richten door het gebed uit te spreken dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft’.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Tevens zullen in onze parochie op woensdag 25 maart en 1 april van 19.00 tot 19.15 uur de klokken van troost,
hoop en solidariteit luiden.


Mededelingen van de Parochieraad Epen

PAASEIERENACTIE

Helaas zal door de coronacrisis onze geplande jaarlijkse Paaseierenactie

in Epen niet doorgaan. Wij wensen u allen veel sterkte toe en vooral, blijf gezond!