Nieuws: Aangepaste bedevaart naar Moresnet op 5 sep. 2020

Nieuws uit de Parochie Slenaken:Aangepaste en afgeslankte BEDEVAART SLENAKEN - MORESNET op 5 sep. 2020


Vanwege de coronavirus-omstandigheden zal de jaarlijkse bedevaart van Slenaken naar Moresnet op zaterdag 5 september dit jaar in aangepaste en afgeslankte vorm plaats vinden. Zo zal er dit jaar GEEN VOETTOCHT naar Moresnet zijn. Om 11.00 uur wordt er IN MORESNET WÉL EEN SPECIALE H. MIS opgedragen, in het bijzonder voor de pelgrims uit Slenaken en omgeving. Aansluitend zal de bedevaartkaars in de Mariakapel worden bijgezet. Daarna zal de Kruisweg in het park gelopen en gebeden worden, waarmee de bedevaart ook wordt afgesloten.
Om de bedevaart op 5 september a.s. in Moresnet bij te wonen moeten allen dit jaar dus op eigen gelegenheid naar Moresnet reizen en weer huiswaarts keren.
Belangrijk: Vooraf aanmelden nodig om de H. Mis in Moresnet te kunnen bijwonen!
Iedereen die op zaterdag 5 september a.s. om 11.00 uur in Moresnet de H. Mis wil bijwonen, wordt dringend gevraagd om zich vóór maandag 1 september daarvoor aan te melden. Dat kan via tel.nr. 043-4573228 (G. Lemmerlijn, Slenaken). Er zijn namelijk vanwege de coronamaatregelen ook in Moresnet maar een beperkt aantal plaatsen in de kerk beschikbaar. We willen daarmee zoveel mogelijk voorkomen dat kerkbezoekers in Moresnet onverhoopt teleurgesteld moeten worden.
Voor overige inlichtingen: 043-4573596.Wijzigingen in de planning van de H.H. Missen in Slenaken:


- Zondag 21 juni, 10.45 uur: H. Mis in de kerk van Slenaken;

- Zondag 28 juni, 10.45 uur: H. Mis in de kerk van Slenaken;

- Zaterdag 25 juli: H. Mis om 12.00 uur komt te vervallen;

- Zondag 26 juli: De processie naar Schilberg gaat niet door;

- Zondag 26 juli: Om 10.45 uur H. Mis in de kerk;

- Maandag 27 juli: H. Mis om 11.00 uur onder voorbehoud.
  Nadere informatie hierover volgt later.

- Zondag 9 augustus, om 10.45 uur Woco-dienst in de kerk.'