Home


Welkom op de website van de parochiefederatie-EMS,
de samenwerking van de parochies van Epen, Mechelen en Slenaken.1. CORONAVIRUS-MAATREGELEN
Voor het bijwonen van een H. Mis moeten kerkbezoekers zich nog steeds van te voren aanmelden om toegelaten te kunnen worden.
Voor het bijwonen van een H. Mis moeten kerkbezoekers zich nog steeds van te voren aanmelden om toegelaten te kunnen worden. Omdat er in de kerken de onderlinge afstand van 1,50m in acht genomen moet worden, zijner maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Door het vooraf aanmelden kunnen teleurstellingen voorkomen worden. Het gebruik van mondkapjes is  in de kerk niet meer vereist. Er zijn alleen geselecteerde zitplaatsen beschikbaar. Eventuele aanwijzingen in de kerk dienen opgevolgd te worden. Voor het overige worden de maatregelen van rijkswege en de protocollen van het bisdom gevolgd.
  


Welkom bij EMS!

Welkom op de website van het cluster van de RK Parochies EMS, de naam die is samengesteld uit de beginletters van de drie Parochies St.Paulus‘ Bekering te Epen, H.Johannes de Doper te Mechelen en St.Remigius te Slenaken, drie parochies gelegen in het fraaie Heuvelland in het dekenaat Gulpen binnen de gemeente Gulpen-Wittem.
Sinds geruime tijd delen wij eenzelfde pastoor en vormen onze parochies binnen de EMS-parochiefederatie een bestuurlijke eenheid. Binnen die federatie is de frequentie van onze kerkelijke vieringen harmonisch op elkaar afgestemd. Tegelijk koesteren wij ook de eigenheid en lokale tradities van elk van de drie parochies en ervaren wij deze als een verrijking binnen het grotere geheel. Om die reden is op deze website zowel aandacht besteed aan de gemeenschappelijke punten binnen EMS-verband alsook aan de presentatie van elk van de drie Parochies afzonderlijk. Wij hopen dat onze website voor onze parochianen, maar ook voor de vele toeristen en andere belangstellenden die onze website bezoeken, een nuttige bron van informatie mag zijn. Bovenal hopen wij dat de inspiratie, die wij en onze vele vrijwilligers bij Jezus Christus zoeken en vieren, aanstekelijk mag zijn voor anderen. Met hartelijke groet, het gezamenlijk kerkbestuur van de EMS-parochies.


Het nieuwe Pastorale team

september 2021

Klik hier voor meer foto's


Het nieuwe pastorale team

De Bisschop van Roermond heeft op 1 juli 2021 een nieuwe pastoor en twee kapelaans benoemd. Dat zijn pastoor-deken Paul Bronneberg, kapelaan Marthoma Alexander en kapelaan Siju Vincent. Zij vormen samen het nieuwe pastorale team voor de parochies van H. Paulus’ Bekering in Epen, H. Johannes de Doper in Mechelen en de H. Remigius in Slenaken. Kapelaan Marthoma (spreek uit; Marthóma) is benoemd voor de parochies van EMS. Kapelaan Siju (spreek uit; Siesjoe) zal volgend jaar beginnen in de parochies van Eys, Wahlwiller en Nijswiller (Morgenster). Pastoor-deken Bronneberg is benoemd als pastoor voor de parochies EMS. De parochianen hebben in de weekendmissen van 25 en 26 september 2021 met hen kennis kunnen maken.
Het kerkbestuur en de parochieraden heten het nieuwe team hartelijk welkom en hopen dat wij met elkaar een hele fijne, goede en positieve samenwerking zullen hebben.
Namens het kerkbestuur,

Gerjo Pecher
vicevoorzitter EMS


 

NIEUWE PASTOOR EN KAPELAANS BENOEMD VOOR ONZE EMS-PAROCHIES

(juli 2021)

Recentelijk heeft de bisschop van Roermond HeH pastoor-deken P. Bronneberg benoemd tot nieuwe pastoor van de parochies van Epen, Mechelen en Slenaken. Dit is een toevoeging aan zijn huidige functies als pastoor van Gulpen en Wijlre en deken van het dekenaat Gulpen. Daarbij zijn voor het dekenaat Gulpen tevens twee nieuwe kapelaans benoemd.
Dat zijn:     
- WeH kapelaan Marthoma Alexander (aan te spreken als kapelaan Marthoma).
  Hij zal primair worden ingezet als kapelaan voor de EMS-parochies,
en
- WeH kapelaan Vins Siju Bysingh (aan te spreken als kapelaan Siju). Hij zal
   binnenkort tot diaken, en volgend jaar tot priester gewijd worden.
Beiden zijn afkomstig uit India, maar zijn opgeleid in Nederland (Groot Semenari Rolduc) en verblijven al geruime tijd in Nederland. Pastoor-deken P. Bronneberg en beide kapelaans zullen samen een nieuw pastoraal team gaan vormen voor het te vormen nieuwe cluster Gulpen. Pastoor-deken P.Bronneberg vervult de functie als pastoor van Epen, Mechelen en Slenaken vanaf 1 juli 2021. Kapelaan Marthoma zal de functie als kapelaan vanaf 1 september 2021 gaan vervullen.
Zij zijn samen de opvolgers van HeH pastoor Rick van den Berg die de EMS-parochies om gezondheidsredenen heeft verlaten.
Het kerkbestuur van de EMS-parochies en de parochieraden heten allen hartelijk welkom en zien uit naar een vruchtvolle en prettige samenwerking.

 


 

Pastoor Rick van den Berg verlaat de parochies van Epen, Mechelen en Slenaken

Pastoor Rick van den Berg zal om gezondheidsredenen met ingang van zijn  zomervakantie de R.K. parochies in Epen, Mechelen en Slenaken binnen de federatie van de EMS-parochies, gaan verlaten.  Afgelopen jaren heeft zijn gezondheid hem al meerdere periodes behoorlijk in de steek gelaten.
Jammer genoeg is zijn gezondheid nog steeds zorglijk en moet hij het rustiger aan gaan doen. Daarbij heeft ook de vooruitblik op komende aanpassingen in het kader van de verdere clustervorming in het bisdom Roermond en daarbij ook in het dekenaat Gulpen een belangrijke rol gespeeld.
Zoveel mogelijk gaan de geplande kerkdiensten in de drie EMS-parochies gewoon door met hulp van vervangende priesters. De pastorieën  blijven via de vaste telefoonnummers bereikbaar; waar nodig wordt of is de telefoon doorgeschakeld.
Een speciaal woord van dank gaat uit voor zijn inzet voor de EMS-parochies in de afgelopen 13 jaar,  met daarbij voor hem vurige en hartelijke beterschapswensen!
Verwacht wordt dat de bisschop van Roermond op korte termijn vervanging zal benoemen.Mededelingen: " PROGRAMMERING VAN AVONDMISSEN in Epen en Slenaken GEWIJZIGD "

LEES MEER...