Home


Welkom op de website van de parochiefederatie-EMS,
de samenwerking van de parochies van Epen, Mechelen en Slenaken.


ACTUALISERING  van KERKELIJKE INFORMATIE over de DE H.H. MISSEN IN EPEN, MECHELEN EN SLENAKEN per 1 januari 2022

1. Voorlopig blijven alle alle avond-missen in Epen, Mechelen en Slenaken vervallen, dus
    ook de zaterdagavond-missen!  
 
2. Voorlopig zijn tenminste tot en met de maand januari 2022  in de drie parochiekerken van
    
Epen, Mechelen én Slenaken, de H.H. Missen op iedere zondagmorgen:
    - om 09.00 uur in Mechelen,
    - om 10.15 uur in Epen en
    - om 11.30 uur in Slenaken ( op zondag 2 januari is er in Slenaken géén H. Mis).

3. Op Nieuwjaarsdag: H. Mis om 10.45 uur in Slenaken voor de parochies van Epen, Mechelen en
     Slenaken;

 4. H.H. Missen op zondag 2 januari:  Om 09.00 uur in Mechelen en om 10.15 uur in Epen:
      In Slenaken is op zondag 2 januari géén H. Mis.

 1. 5. Vooraf aanmelden weer verplicht! Waar en wanneer ?
  Volgens de nieuwe richtlijnen van 20 dec 2021 is het weer nodig om u vooraf aan te melden als
       u een H. Mis wilt bijwonen! Dat geldt met name voor de H.H. Missen in Epen en Slenaken.
      Aanmelden kan:
       - voor Epen: ’s-maandags tussen 17.00 en 19.00 uur op tel. nr. 043-4501467
       - voor Slenaken: ’s-zaterdags tussen 9.00 en 10.30 uur op tel.nr. 06-22 34 86 57.Actuele corona-maatregelen in de kerken:

Hoofdzaken:

- 1,50 m afstand houden;
- gebruik van mondkapjes als men in of door de kerk loopt (niet in de banken);
- handen desinfecteren bij binnenkomst;
- bij zware verkoudheid, klachten of zich niet goed voelen, svp thuis blijven;

Verder belangrijk:
- er zijn slechts beperkte aantallen zitplaatsen in de kerken beschikbaar;
- aanwijzingen van priester of gastheer in de kerk opvolgen;
Verandering van de eisen en voorwaarden is mogelijk ingeval van aanscherping van eisen en voorwaarden door de Rijksoverheid en/of Nederlandse bisschoppen.
Vooraf aanmelden voor kerkbezoek: Het kan nodig zijn om u van te voren aan te melden om een H. Mis te kunnen bijwonen. Let hiervoor op de berichten op deze website en in de weekbladen Gulp- & Geul-journaal.
Dit geldt vooral voor de kerk in Slenaken (aanmelden: ’s-zaterdags tussen 09.00 en 10.30 uur via tel. 06-22348657 of email: g.lemmerlijn@kpnmail.nl)


Welkom bij EMS!

Wat is de parochiecluster EMS of wat is EMS?

De parochiecluster EMS omvat de drie R.K.-parochies St.Paulus‘ Bekering te Epen, H.Johannes de Doper te Mechelen en St. Remigius te Slenaken. Deze parochies vormen tevens de Parochiefederatie-EMS. De naam ‘EMS’ is samenstelling van de eerste letters van de drie kerkdorpen ‘Epen’, ‘Mechelen’ en ‘Slenaken’. De drie parochies hebben binnen de Parochiefederatie-EMS een gezamenlijk kerkbestuur.
De parochies liggen in het fraaie Heuvelland en behoren tot het ‘dekenaat Gulpen’ en de gemeente Gulpen-Wittem.
Al meerdere jaren hebben de parochies tot medio 2021 eenzelfde pastoor gedeeld.
Vanaf september 2021 delen wij eenzelfde kapelaan in de nieuwe organisatie-structuur van het Bisdom Roermond onder de pastoor-deken van het dekenaat Gulpen.

Binnen de parochiefederatie is het patroon van onze kerkelijke vieringen op elkaar afgestemd. Tegelijk koesteren wij ook de eigenheid en lokale tradities van elk van de drie parochies en ervaren wij deze als een verrijking binnen het grotere geheel. Om die reden is op deze website zowel aandacht besteed aan de gemeenschappelijke punten binnen EMS-verband alsook aan de presentatie van elk van de drie Parochies afzonderlijk. Wij hopen dat onze website voor onze parochianen, maar ook voor de vele toeristen en andere belangstellenden die onze website bezoeken, een nuttige bron van informatie mag zijn. Bovenal hopen wij dat de inspiratie, die wij en onze vele vrijwilligers bij Jezus Christus zoeken en vieren, aanstekelijk mag zijn voor anderen. Met hartelijke groet, het gezamenlijk kerkbestuur van de EMS-parochies.


Het nieuwe Pastorale team

september 2021

Klik hier voor meer foto's


Het nieuwe pastorale team
De Bisschop van Roermond heeft op 1 juli 2021 een nieuwe pastoor en twee kapelaans benoemd. Dat zijn pastoor-deken Paul Bronneberg, kapelaan Marthoma Alexander en kapelaan Siju Vincent. Zij vormen samen het nieuwe pastorale team voor de parochies van H. Paulus’ Bekering in Epen, H. Johannes de Doper in Mechelen en de H. Remigius in Slenaken. Kapelaan Marthoma (spreek uit; Marthóma) is benoemd voor de parochies van EMS. Kapelaan Siju (spreek uit; Siesjoe) zal volgend jaar beginnen in de parochies van Eys, Wahlwiller en Nijswiller (Morgenster). Pastoor-deken Bronneberg is benoemd als pastoor voor de parochies EMS. De parochianen hebben in de weekendmissen van 25 en 26 september 2021 met hen kennis kunnen maken.
Het kerkbestuur en de parochieraden heten het nieuwe team hartelijk welkom en hopen dat wij met elkaar een hele fijne, goede en positieve samenwerking zullen hebben.
Namens het kerkbestuur,

Gerjo Pecher
vicevoorzitter EMS