Home

Open deuren

Deuren en vensters zijn hermetisch gesloten. Daar is ook alle reden toe: er heerst angst. Als men Christus verworpen heeft, zal het zijn volgelingen dan beter vergaan? Inderdaad: op Johannes na zijn alle apostelen uiteindelijk de marteldood gestorven.

LEES MEER...


BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE KERKDIENSTEN VANAF 1 JUNI 2020

Vanaf 1 juni 2020 vinden de kerkdiensten inde parochies te Epen, Mechelen en Slenaken weer plaats volgens de gegevens in de jaarplanners voor 2020.
Zie hiervoor de gegevens onder de knop “Missen in de parochies” bovenaan op deze Startpagina en verder bij ‘Startpagina’ / ‘ Informatie parochie. . . .’ / ‘Vieringen H.Mis ‘ .
VOORAF AANMELDEN IS ECHTER VERPLICHT om een dienst te kunnen bijwonen!
Dat is vanwege de algemene coronamaatregelen ( de afstand van 1,50 m aanhouden). Daardoor is het aantal beschikbare zitplaatsen in de kerken beperkt. Tot 1 juli in elke kerk max. 30 personen. Voor Epen en Slenaken blijft dat ook zo vanaf 1 juli . In de kerk in Mechelen zijn er vanaf 1 juli ruim70 plaatsen beschikbaar.
Zonder voorafgaande aanmelding loopt u de kans om niet toegelaten te kunnen worden!

Waar en wanneer aanmelden ?

Voor de diensten in de kerk van MECHELEN kunt u zich aanmelden op iedere woensdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur via telefoonnummer 043 - 455 1209;

Voor de diensten in de kerk van EPEN kunt u zich IN DE MAAND JUNI aanmelden op iedere maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur via telefoonnummer 043 - 455 1467;

Voor de diensten in de kerk van SLENAKEN kunt u zich aanmelden op iedere zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 043 - 457 3228.

Vanaf 13/14 juni 2020 (Sacramentsdag) wordt ook weer in alle H. Eucharistievieringen de H. Communie uitgereikt. Vanaf 1 juli worden ook weer h. Misintenties gelezen.
Voorlopig kunnen echter nog geen huisbezoeken en ook nog geen H. Communie aan huis worden gebracht.
Voor het bijwonen van kerkdiensten gelden vanwege de coronamaatregelen nog enkele belangrijke regels. Neemt u die a.u.b. in acht! De belangrijkste zijn:
- Als u klachten van verkoudheid, koorts of hoesten heeft, blijft u thuis! Neem geen risico’s!
- Bij binnenkomst van de kerk bent u verplicht om uw handen te desinfecteren.
- Als dat nodig is, krijgt u bij binnenkomst een plaats aangewezen i.v.m. de afstandsnorm
van 1,50 m.

 "CORONAVIRUS MAATREGELEN"

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN [Update]
(Bijgewerkt volgens stand van zaken t/m 8 juni 2020)


REGELING VOOR AANGEPASTE UITVAARTEN IN DE EMS-PAROCHIES IN DE CORONAVIRUS-PERIODE

UITVAARTEN kunnen voorlopig alleen plaats vinden in besloten kring met maximaal 29 familieleden/bezoekers die onderling een afstand van minimaal 1,50 m in acht moeten nemen.
De uitvaarten dienen zo sober en klein mogelijk te worden gehouden, met voorgeschreven maatregelen voor gezondheid en hygiëne. De diensten vinden plaats als woord- en gebedsdienst en zonder communie-uitreiking.
Verdere speciale regels vindt u in de Leidraad voor de EMS-parochies voor uitvaarten in de coronavirus-crisisperiode. Zie daarvoor de Leidraad en klik op

LEES MEER...


Welkom bij EMS!

pastoorvandenbergWelkom op de website van het cluster van de RK Parochies EMS, de naam die is samengesteld uit de beginletters van de drie Parochies St.Paulus‘ Bekering te Epen, H.Johannes de Doper te Mechelen en St.Remigius te Slenaken, drie buurtparo-chies gelegen in het fraaie Heuvelland in het dekenaat Gulpen binnen de gemeente Gulpen-Wittem. Al sinds geruime tijd delen wij eenzelfde pastoor en groeien wij toe naar een bestuurlijke eenheid en hebben wij de frequentie van onze kerkelijke vierin-gen harmonisch op elkaar afgestemd. Tegelijk koesteren wij ook de eigenheid en lokale tradities van elk van de drie parochies en ervaren wij deze als een verrijking binnen het grotere geheel. Om die reden is op deze website zowel aandacht besteed aan de gemeenschappelijke punten binnen EMS-verband alsook aan de presentatie van elk van de drie Parochies afzonderlijk. Wij hopen dat onze website voor onze parochianen, maar ook voor de vele toeristen en andere belangstellenden die onze website bezoeken, een nuttige bron van informatie mag zijn. Bovenal hopen wij dat de inspiratie, die wij en onze vele vrijwilligers bij Jezus Christus zoeken en vieren, aanstekelijk mag zijn voor anderen. Met hartelijke groet, mede namens de Parochies EMS,
pastoor Rick van den Berg