Kerkbestuur Epen

Pastorale zorg: Voor alle pastorale zorg contact opnemen met kapelaan Marthoma, tel. / app: 06 38 43 28 23 of email: kapelaanmarthoma@gmail.com

  KERKBESTUUR
Functie   Naam en contactgegevens
Voorzitter   Pastoor-deken P. Bronneberg, Kapelaan Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen
      Tel: 043-4501226;  E-mail: pbronneberg@ziggo.nl
Vice-voorzitter   Mw. Gerjo Pecher -Dimmedal  - (Epen)    
      Tel: 043-4553757 ; E-mail: phpecher@hotmail.com  
Secretaris   Dhr. Guil Lemmerlijn  -  (Slenaken)    
      Tel: 043-4573228 ;  E-mail: g.lemmerlijn@kpnmail.nl
Penningmeester   Mw. Anita Klinkenberg - Eijdems  -  (Mechelen)  
      Tel: 043-4553420 ;  E-mail: atinaanita@online.nl   
Overige  bestuursleden  Dhr. Huub Colen  -  (Mechelen)    
Mw. Kathy Fischer  -  (Slenaken) E-mail: fischerk577@gmail.com    
      Dhr. Roberto Habets  -   (Epen) E-mail: stpaulusepen@gmail.com
Tel: 06-15110759
     
Kerkbestuur EMS:              
Secretariaatsadres   Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken    
E-mail:     emsparochies@gmail.com      
Overige contact-   Naam en contact-informatie 
personen  -  EPEN   voor de PAROCHIE H. PAULUS' BEKERING  - EPEN
Secretariaatsadres     Parochie H. Paulus' Bekering      
Parochie Epen     Kapelaan Houbenstraat 22, 6285 AB Epen  
        E-mail: stpaulusepen@gmail.com    
Bankrekening     NL83 RABO 0114 4006 52      
Parochie Epen     t.n.v.  Kerkbestuur Parochie Epen     
Koster       José en Hub Loomans      
        Tel: 043-4552172 ;  bij afwezigheid: P.H. Pecher, tel: 043-4553757
Kerkhofbeheerder     Dhr. Hans Sleijpen        
        Tel: 043-4551821 ;  E-mail:  hanssleijpen@live.com  
H. Missen     Mw. Twanny Lardinois :  ma.  van 15.30 - 18.00 u.  
        Tel: 043-4551467 ; E-mail: twanny.lardinois@gmail.com
Contactpersoon     Dhr. Roberto Habets (Epen) E-mail: stpaulusepen@gmail.com
  Tel: 06-15110759
     
Parochieraad Epen     Tel: 06-513227669 ;  E-mail: stpaulusepen@gmail.com
  Roberto Habets (Epen)
Parochiekantoor     Paulushoek, Wilhelminastraat 37 J, 6285 AT Epen  
                 
      PAROCHIERAAD  EPEN      
Onder het kerkbestuur heeft de parochie van de H. Paulus'Bekering in Epen een eigen parochieraad. Die is belast met de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de parochie in Epen. 
Aanspreekpunt voor de parochieraad is dhr. Roberto Habets, tel: 06-51327669 , E-ail:stpaulusepen@gmail.com .  De parochieraad bestaat verder uit: Gerjo Pecher-Dimmedal,  Peter Pecher, Hennie Piters en John Schreurs.