Kerkbestuur Mechelen

Binnen de Parochiefederatie-EMS hebben de R.K. parochies van Epen, Mechelen en Slenaken één gezamenlijk kerkbestuur. Voor de dagelijkse gang van zaken heeft iedere parochie daarbij zelf een eigen parochieraad / (parochiecommissie). 

KERKBESTUUR
Functie Naam en contactgegevens
Voorzitter   Pastoor-deken P. Bronneberg, Kapelaan Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen
      Tel: 043-4501226;  E-mail: pbronneberg@ziggo.nl
Vice-voorzitter   Mw. Gerjo Pecher - Dimmedal  -  (Epen)  
      Tel: 043-4553757 ; E-mail: phpecher@hotmail.com  
Secretaris   Dhr. Guil Lemmerlijn  -  (Slenaken)    
      Tel: 043-4573228 ;  E-mail: g.lemmerlijn@kpnmail.nl
Penningmeester   Mw. Anita Klinkenberg - Eijdems  -  (Mechelen)  
      Tel: 043-4553420 ;  E-mail: atinaanita@online.nl   
Overige     Dhr. Huub Colen  -  (Mechelen)    
bestuursleden   Mw. Kathy Fischer  -  (Slenaken)  E-mail: fischerk577@gmail.com
      Dhr. Roberto Habets  -  (Epen) E-mail: stpaulusepen@gmail.com
Kerkbestuur EMS:  Secretariaatsadres  
Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken  

emsparochies@gmail.com

 
E-mail:    
Overige contactpersonen MECHELEN Naam en contact-informatie voor de PAROCHIE H. JOHANNES de DOPER - MECHELEN
  
Secretariaatsadres   Parochie H. Johannes de Doper    
Parochie Mechelen   Heerenhofweg 4, 6281 AR Mechelen    
      E-mail: gerdamohnen@ziggo.nl    
Bankrekening   NL17  RABO  0132  2044  44      
Parochie Mechelen   t.n.v.  R.K. Parochie Mechelen   
Hoofd kosterteam   Dhr. Lei Koonen ,  Tel: 043-4551773    
      E-mail:  leikoonen@hetnet.nl      
Kerkhofbeheerder   Dhr. Huub Colen,  Tel:  043- 4552194    
      E-mail:  huubcolen@gmail.com    
H. Missen   Parochiekantoor  /  Tel: 043-4551209 iedere maandag van 11.00 uur - 12.00 uur.
woensdag. 19.30 - 20.30 u ( telefonisch )
      E-mail:  pastoriemechelen@gmail.com    
Contactpersoon   Mw. Gerda Mohnen ;  Tel: 043-4552822    
parochieraad    E-mail:  gerdamohnen@ziggo.nl    
Parochiekantoor   Heerenhofweg 4, 6281 AR Mechelen;  Tel: 043-4551209
                 
PAROCHIERAAD  MECHELEN
Onder het kerkbestuur heeft de parochie van de H. Johannes de Doper in Mechelen een eigen parochieraad. Die is belast met de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de parochie in Mechelen. Aanspreekpunt voor de parochieraad is mevr. Gerda Mohnen,  tel: 043-4552822  /  E-mail: gerdamohnen@ziggo.nl. De parochieraad bestaat verder uit: Pastoor - deken P. Bronneberg, Huub Colen, Anita Klinkenberg-Eijdems, Hub Hounjet, Marlie Koonen-Vincken, Servé Vanwersch en Raymond Werker.