Vieringen H.Mis Mechelen


Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.


Bestelformulier minintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren. Vanaf dan is het parochiekantoor in de ochtenduren alleen nog de 1e maandag van de maand geopend.

Samenvattend:

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

 

Vrede en Vrijheid, kostbare waarden

Wij vieren 75 jaar bevrijding, met name hier bij ons in Zuid-Limburg. Wij gedenken die ontelbaar velen, die met inzet van hun eigen leven voor deze vrijheid gevochten hebben. Ook danken wij voor de relatieve rust en vrede die, afgezien van enkele gruweldaden in met name Oost-Europa, al 75 jaar ons deel mag zijn.

En ik spreek nu wel over dit thema, maar eigenlijk zou ik hier mensen zoals mijn moeder het woord moeten geven, mensen die de verschrikkingen van de laatste Wereldoorlog nog van dichtbij hebben meegemaakt. Mijn moeder groeide op in Den Haag en heeft ons vaker verteld over het bombardement van het Bezuidenhout, de raketten en de schuilkelders en vooral over de angst, die constant haar schaduw wierp op het leven van alledag. En over de hongerwinter van ‘44, waarbij in het Westen, dat pas later bevrijd werd, naar schatting 20.000 mensen door honger en kou om het leven kwamen. Door deze en zo vele verhalen kan ik me enkel een vage voorstelling maken van dat onbeschrijfelijk leed van toen en weet ik, dat de vrede waarin wij nu mogen leven, beslist niet vanzelfsprekend is.

Wij hebben daarom alle reden om terug te kijken in dankbaarheid. En tegelijk is het even noodzakelijk om waakzaam te blijven voor de dag van morgen. Want zoals toen, zo ontvluchten ook nu, vandaag de dag, ontelbare Joodse medeburgers ons zogenaamd vreedzame Europa, omdat hun aanwezigheid door heel wat medelanders niet langer wordt geduld. Alleen al uit Frankrijk vertrekken ieder jaar zo’n 7000 joden het land, tendens stijgend. En op vele middelbare scholen, met name in de Randstad, wordt heel dat thema Jodenvervolging en holocaust, na amper 75 jaar, simpelweg verzwegen omdat sommige medelanders zeggen, dat dat niet waar is en dat er nooit een Jodenvervolging heeft plaatsgevonden en daar aanstoot aan nemen en zoveel trammelant maken, dat heel dat thema, omwille van de lieve vrede, maar in de doofpot verdwijnt.

Berucht is het voorbeeld van die Duitse jongeman, die heel die jodenhaat niet geloofde en uit proef met een Joods keppeltje in Berlijn over straat ging. Het heeft de krant gehaald, toen hij kort daarop in elkaar geslagen werd, maar politieke maatregelen bleven uit. En bij ons in Nederland mag je alleen maar hopen, dat de politiek haar ogen opent voor alle haatcampagnes op Salafistenscholen, waardoor de harten van zelfs kleine kinderen vergiftigd worden en die haat betreft ook ons.

Want ook christenen mogen best alert zijn. Zoals die Utrechtse priesterstudent, die net niet in elkaar werd geslagen omdat voorbijgangers te hulp snelden. En laatst vertelde een bevriend koppel uit Maastricht mij over hun dochtertje van zeven, dat in de communieles geleerd had, het kruisteken te maken. Toen zij dat, in al haar naïeve spontaniteit, in de klas liet zien, werd zij prompt door andere kinderen bedreigd en voor ‘ongelovige’ uitgescholden.

Laten wij daarom een les trekken uit het verleden. Want g-denken is goed, maar waakzaam blijven is beter. Vrede en vrijheid werden ons toevertrouwd, als een kostbaar geschenk. Laten wij ons deze kostbare waarden nooit ontnemen.

September 2019,

uw pastoor Rick van den Berg.

 


Week 04:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 04/2020

ZATERDAG

18 januari. H. Mis opgeluisterd door Harmonie St. Cecilia.

18.00 uur

H. Mis als zeswekendienst voor Jozef Deckers;

Jan Hamers (stichting);

Tilly Deguelle-Cremers;

Mia Klinkenberg-Cerfontein vw. verjaardag

  

ZONDAG

19 januari. Feest van de Heilige Sebastianus.

 

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor Jef Frijns;

Hub Lemmens (offergang).

 

MAANDAG

20 januari. Gebedsdienst.

19.00 uur

Rozenkransgebed en dagafsluiting in het van der Looy- zaaltje.

ZATERDAG

25 januari . Muziek saxofoon Quintet

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor Tonia Hochs-Huijnen (st.);

Jaardienst Mia van Loo-Bartolomé

Ger Schijen (offergang);

Jozef Deckers (offergang).

Jo Peltzer en Celly Peltzer-Vluggen en zoon Noël.

  

ZONDAG

26 januari. Zang Schola Cantorum

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor Charles en Mayke Ramaekers-Van Wersch (stichting).

Jaardienst Pater Jacques Van Wersch

 

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur

en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 05:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 05/2020

ZATERDAG

25 januari . Opluistering door Saxofoon Quintet

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor Tonia Hochs -Huijnen (stichting);

Jaardienst Mia van Loo-Bartolomé;

Ger Schijen (offergang);

Jozef Deckers (offergang);

Jo Peltzer, Celly Peltzer-Vluggen en zoon Noël.

  

ZONDAG

26 januari. Opluistering Schola Cantorum

 

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor Charles en Mayke Ramaekers - Van Wersch (stichting);

Jaardienst Pater Jacques Van Wersch.

 

MAANDAG

27 januari. Gebedsdienst.

19.00 uur

Rozenkransgebed en dagafsluiting in het Van der Looy- zaaltje.

ZATERDAG

1 februari; De 1e collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk

18.00 uur

Maria Lichtmis; Zegening van de kaarsen en Blasiuszegen

H. Mis als jaardienst voor het echtpaar Biermans-Nix (stichting)

Jozef Deckers (offergang);

Jaardienst ouders Claassens-Vincken.

Jaardienst ouders Géron-Gerekens en overleden familie.

  

ZONDAG

09.15 uur

2 februari; De 1e collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk

Maria Lichtmis; Zegening van de kaarsen en Blasiuszegen

 

H. Mis als jaardienst voor Pierre en Toos van Horne-Kessels en uit dankbaarheid (stichting);

Jaardienst ouders Van Wersch-Vincken (stichting);

Jaardienst Johan Boltong en Mia Boltong-Grond (stichting).

 

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur en

elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.