Vieringen H.Mis Mechelen.

Donderdag  10.00 uur. ( Van der Looyzaaltje ) ( tot nader bericht vervallen )

Zaterdag 18.00 uur.

Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u, hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN. Week 27 / 2024

ZATERDAG

6 juli 14e zondag door het jaar

18.00 uur

H.Mis voor overleden echtpaar Nicolaas en Bep Biermans-Nix tgv verjaardag (st);

Trautje Van Wersch-Mousset (off); 

Bien en Karel Heiligers-Laven en kleinzoon Kevin Schwanen;

ouders Kohl-Janssen en familie.

Collecte voor onderhoud kerk.

ZONDAG

7 juli

 15.00 uur

 

Doopsel Ravi Honings.

ZATERDAG

13 juli 15e zondag door het jaar

18.00 uur

H.Mis als jaardienst voor Fons Zinken (st):

Jaardienst Sjir en Trautje Van Wersch – Mousset;

Egid Cratsborn;

Mien Janssen en overleden ouders.

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u contact

opnemen met tel. 043-457 3234 / 043-4501226.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN. Week 28 / 2024

ZATERDAG

13 juli 15e zondag door het jaar

18.00 uur

H.Mis als jaardienst voor Fons Zinken (st):

Jaardienst Sjir en Trautje Van Wersch – Mousset;

Egid Cratsborn;

Mien Janssen en overleden ouders.

ZATERDAG

20 juli, 16e zondag door het jaar.

18.00 uur

H.Mis als jaardienst voor Gerard Kikken (st.)

Hans Vinken (off.)

Giel Locht (off.)

Fieny Locht-Prumpeler.

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u contact

opnemen met tel. 043-457 3234 / 043-4501226.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN. Week 29 / 2024

ZATERDAG

20 juli, 16e zondag door het jaar.

18.00 uur

H.Mis als Jaardienst Gerard Kikken (st.);

Hans Vinken (off.);

Giel Locht (off.);

Fieny Locht-Prumpeler.

ZATERDAG

27 juli 17e zondag door het jaar

18.00 uur

H.Mis voor Raymond Houtermans (off.);

Hans Kikken (off.).

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u contact

opnemen met tel. 043-457 3234 / 043-4501226.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.

Parochie informatie ( 2023 ).

"Met ingang van het jaar 2023 komt de de H.Mis op zondag om 09.15 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Mechelen te vervallen. Dit heeft ondermeer tot gevolg dat de gestichte (jaar-) diensten die normaliter op zondag zouden worden gehouden  door het parochiekantoor automatisch worden verplaatst naar de H.Mis op zaterdagavond om 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. Mocht u de gestichte (jaar-) dienst naar een andere datum willen verplaatsen neem dan contact op met het parochiekantoor in Mechelen, bereikbaar onder 043 4551209 op woensdagavond tussen half acht (19.30 u) en half negen (20.30 u). B.g..g. 06 54764932

Reeds opgegeven misintenties voor de zondagsmis begin 2023 worden eveneens verplaatst naar de zaterdagavond voorafgaande aan de betreffende zondag. Indien dit niet gewenst is kunt u ook contact opnemen met het parochiekantoor."


 

Parochiekantoor.

Woensdagavond blijft het parochiekantoor gesloten en is enkel telefonisch tussen 19.30 en 20.30 uur bereikbaar op nummer 043-455 1209 of via mail pastoriemechelen@gmail.com

De bestelformulieren blijven in de hal van de kerk verkrijgbaar en zijn ook op de site

https://www.parochiesems.nl  / parochie Mechelen / vieringen H. Mis te downloaden.

Kapelaan Marthoma

Parochieraad Mechelen.

 Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

  • iedere woensdagavond  van 19.30 uur – 20.30 uur. ( Aleen telefonisch ). 
  • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
  • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
  •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
  • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
  • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij
  • dhr. Raymond Werker, mob. 06- 54 76 49 32