Vieringen H.Mis Mechelen


Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren. Vanaf dan is het parochiekantoor in de ochtenduren alleen nog de 1e maandag van de maand geopend.

Samenvattend:

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

Mechelen,  augustus  2019.

Onze pastoor, Z.E.H. Rick van den Berg, heeft zijn werkzaamheden per 1 augustus weer hervat. Om hem in de gelegenheid te stellen in alle rust (voor zover mogelijk) aan zijn herstel te werken, is samen met hem besloten dat de H.H. Missen op de weekdagen komen te vervallen. Enkele uitzonderingen:

Geplande H.H. Missen door de week:

Donderdag 19 december Avondmis met Boeteviering EMS

            19.00 uur H. Mis in het Van der Looy-zaaltje.

Parochieraad Mechelen.


 

Mechelen,

Viering ‘Vrede en Vrijheid, kostbare waarden’

Onze pastoor, Z.E.H. van den Berg, heeft het in zijn column – geschreven in het parochieblad Johannesklokje – al treffend geschreven: gedenken is goed, waakzaam blijven is beter.

Op 13 september is het 75 jaar geleden dat Mechelen is bevrijd. Daarvoor zijn aan alle kanten veel offers gebracht: offers voor Vrede en Vrijheid. Om dit te gedenken staan de H.H. Missen van 14 en 15 september in het teken van ‘Vrede en Vrijheid, kostbare waarden’. Er zullen gedichten worden voorgedragen, toepasselijke teksten uitgesproken, de slachtoffers herdacht, enz.

Het priesterkoor zal passend versierd worden en aan het eind van de H.H. Missen zal door de aanwezigen het Limburgs volkslied gezongen worden. Wij nodigen u allen uit om mee te vieren!

Als ultiem teken van vrijheid zal bij de hoofdingang van de kerk de Nederlandse driekleur wapperen. Doe met ons mee: vier met ons ‘Vrede en Vrijheid’ en hang in het weekend van 13, 14 en 15 september a.s. feestelijk de rood-wit-blauwe vlag buiten!

Parochieraad Mechelen.


Vrede en Vrijheid, kostbare waarden

Wij vieren 75 jaar bevrijding, met name hier bij ons in Zuid-Limburg. Wij gedenken die ontelbaar velen, die met inzet van hun eigen leven voor deze vrijheid gevochten hebben. Ook danken wij voor de relatieve rust en vrede die, afgezien van enkele gruweldaden in met name Oost-Europa, al 75 jaar ons deel mag zijn.

En ik spreek nu wel over dit thema, maar eigenlijk zou ik hier mensen zoals mijn moeder het woord moeten geven, mensen die de verschrikkingen van de laatste Wereldoorlog nog van dichtbij hebben meegemaakt. Mijn moeder groeide op in Den Haag en heeft ons vaker verteld over het bombardement van het Bezuidenhout, de raketten en de schuilkelders en vooral over de angst, die constant haar schaduw wierp op het leven van alledag. En over de hongerwinter van ‘44, waarbij in het Westen, dat pas later bevrijd werd, naar schatting 20.000 mensen door honger en kou om het leven kwamen. Door deze en zo vele verhalen kan ik me enkel een vage voorstelling maken van dat onbeschrijfelijk leed van toen en weet ik, dat de vrede waarin wij nu mogen leven, beslist niet vanzelfsprekend is.

Wij hebben daarom alle reden om terug te kijken in dankbaarheid. En tegelijk is het even noodzakelijk om waakzaam te blijven voor de dag van morgen. Want zoals toen, zo ontvluchten ook nu, vandaag de dag, ontelbare Joodse medeburgers ons zogenaamd vreedzame Europa, omdat hun aanwezigheid door heel wat medelanders niet langer wordt geduld. Alleen al uit Frankrijk vertrekken ieder jaar zo’n 7000 joden het land, tendens stijgend. En op vele middelbare scholen, met name in de Randstad, wordt heel dat thema Jodenvervolging en holocaust, na amper 75 jaar, simpelweg verzwegen omdat sommige medelanders zeggen, dat dat niet waar is en dat er nooit een Jodenvervolging heeft plaatsgevonden en daar aanstoot aan nemen en zoveel trammelant maken, dat heel dat thema, omwille van de lieve vrede, maar in de doofpot verdwijnt.

Berucht is het voorbeeld van die Duitse jongeman, die heel die jodenhaat niet geloofde en uit proef met een Joods keppeltje in Berlijn over straat ging. Het heeft de krant gehaald, toen hij kort daarop in elkaar geslagen werd, maar politieke maatregelen bleven uit. En bij ons in Nederland mag je alleen maar hopen, dat de politiek haar ogen opent voor alle haatcampagnes op Salafistenscholen, waardoor de harten van zelfs kleine kinderen vergiftigd worden en die haat betreft ook ons.

Want ook christenen mogen best alert zijn. Zoals die Utrechtse priesterstudent, die net niet in elkaar werd geslagen omdat voorbijgangers te hulp snelden. En laatst vertelde een bevriend koppel uit Maastricht mij over hun dochtertje van zeven, dat in de communieles geleerd had, het kruisteken te maken. Toen zij dat, in al haar naïeve spontaniteit, in de klas liet zien, werd zij prompt door andere kinderen bedreigd en voor ‘ongelovige’ uitgescholden.

Laten wij daarom een les trekken uit het verleden. Want g-denken is goed, maar waakzaam blijven is beter. Vrede en vrijheid werden ons toevertrouwd, als een kostbaar geschenk. Laten wij ons deze kostbare waarden nooit ontnemen.

September 2019,

uw pastoor Rick van den Berg.

 


 

Week 50:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 50/2019

ZATERDAG

7 december, H. Mis opgeluisterd door Mannenkoor Lauwerkrans;

De 1e collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

18.00 uur H. Mis

als zeswekendienst voor Jo Kohl;

Jaardienst voor Bertien en Anna Kikken (stichting);

Jaardienst Leon van Wersch (stichting);

Jaardienst ouders Kicken-Hambeuckers;

Elly Pluijmakers-Rouschop (offergang);

Sjeng Rouschop (offergang);

Michel en Michèl Lenoir en overleden familie;

Voor leden en overleden leden van Mannenkoor Lauwerkrans.

 

 

ZONDAG

8 december, 2e zondag v.d. advent. Opluistering Schola Cantorum

De 1e collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

 

09.15 uur H. Mis

als jaardienst voor Jeanette en Laurent Lhomme-Huls.

 

MAANDAG

9 december Gebedsdienst.

19.00 uur

Rozenkransgebed en dagafsluiting in het Van der Looy- zaaltje.

DONDERDAG

12 december

19.00 uur H. Mis

voor alle parochianen.

ZATERDAG

14 december Opluistering: Volkszang.

18.00 uur H. Mis

als jaardienst Peter Mager en dochter Annie (stichting);

Jan Hamers (stichting);

Yvonne Géron –Hollands (offergang);

ZONDAG

15 december 3e zondag van de advent

09.15 uur H. Mis

voor alle overleden parochianen.

12.00 uur

12 uur. H. Doopsel Pim Wierts.

14.30 uur

Kerstconcert Mannenkoor Lauwerkrans.

Kerk open 13.30 uur.

 

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur

en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 51:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 51/2019

ZATERDAG

14 december Volkszang

18.00 uur

H. Mis als jaardienst Peter Mager en dochter Annie (stichting);

Jan Hamers (stichting);

Yvonne Géron –Hollands (offergang).

 

 

ZONDAG

15 december 3e zondag v.d. advent

 

09.15 uur

H. Mis voor alle overleden parochianen.

 

12.00 uur

H. Doopsel Pim Wierts.

 

14.30 uur

Kerstconcert Mannenkoor Lauwerkrans.

Kerk open 13.30 uur.

 

MAANDAG

16 december.

14.00 uur

Kerstviering seniorenvereniging, Zang Gregoriaans

19.00 uur

Gebedsdienst Rozenkransgebed en dagafsluiting

in het Van der Looy-zaaltje.

DONDERDAG

19 december

09.00 uur

Kerk en koper poetsen

19.00 uur

H. Mis (met boeteviering) voor het welzijn van onze parochies (EMS).

VRIJDAG

20 december

20.00 uur

Kerstconcert door Mechels Vocaal Ensemble.

ZATERDAG

21 december   Zang Gregoriaans

18.00 uur

H. Mis als jaardienst v Wiel en Maike Mohnen-Plum (stichting.);

Jaardienst Saskia Steijns en Marie-Louise Steijns-Botterweck (stichting); Jaardienst Antje Ploemen-Noteborn;

Tilly Dequelle-Cremers;

Tini Rouschop-Theeuwissen v.w. verjaardag.

ZONDAG

22 december   4e zondag v.d. advent.

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor John Lardinois , dochter Susan en

overleden familieleden;

Ouders Hochs-Nacken (offergang)

 

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur

en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.