Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

 

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren. Vanaf dan is het parochiekantoor in de ochtenduren alleen nog de 1e maandag van de maand geopend.

Samenvattend:

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

Mechelen, april 2019

Tijdelijke wijziging kerkdiensten

In verband met ziekte van Z.E.H. pastoor R. van den Berg zullen voorlopig de H.H. Missen op donderdagavond komen te vervallen. Opgegeven misintenties zullen worden verplaatst naar de zaterdagavond daaropvolgend.

Graag maken wij u attent op de gebedsavond in het Van der Looyzaaltje. Elke maandagavond om 19.00 uur is er gelegenheid om samen een rozenhoedje te bidden en in gebed de dag af te sluiten. Toegang is voor iedereen vrij.

Een overzicht van de actuele kerkdiensten vindt u in de weekbladen, in de hal van de kerk en op de site www.parochiesems.nl

Parochieraad Mechelen

 


 

 Week 21:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 21/2019

ZATERDAG

18 mei

 

18.00 uur  

H. Mis als jaardienst Hubert en Trautje Wauthelé- Schaefer (stichting);

Jaardienst Alphons en Mia Mertens-van der Linden (stichting);

Jaardienst ouders Lukassen-Janssen (stichting)

Jaardienst Marjo Janssen-Deckers;

Tilly Deguelle-Cremers..

 

ZONDAG

19 mei

 

09.15 uur        

Geen H.Mis i.v.m. E.H. Communie in Epen

 

MAANDAG

20 mei

19.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in Van der Looy- zaaltje.

DONDERDAG

21 mei

19.00 uur

Geen H. Mis

ZATERDAG

25 mei   Zang Schola Cantorum.

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor Maria Biermans (stichting);

Jaardienst ouders Lousberg- de Lamboye en overleden kinderen (stichting);

Yvonne Géron-Hollands (offergang);

Paula Maassen- Hausoul (offergang);

Sjeng Franssen (offergang);

Piet en Maike Vluggen-Stommen.

ZONDAG

26 mei   Volkszang

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor ouders Hupperetz-Smeets en overleden familie; Hub Lemmens (offergang);

Annie Tychon-Lemmens (offergang).

In verband met ziekte en afwezigheid van de Z.E.H. pastoor R. van den Berg kunt u tijdelijk terecht :

 • Voor pastorale aangelegenheden bij mevrouw Marlie Koonen-Vincken,
 • Meester Beukenweg 2, Mechelen. Telefoon 043-4551773
 • Voor aangelegenheden rondom uitvaart en begraafplaats bij de heer Huub Colen, Pastoor Ruttenstraat 12, Mechelen. Telefoon 043-4552194
 •  

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen de

eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur en

elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 22:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 22/2019

ZATERDAG

25 mei   Zang Schola Cantorum.

 

18.00 uur  

H. Mis als jaardienst voor Maria Biermans (stichting);

Jaardienst ouders Lousberg- de Lamboye en overleden kinderen (stichting);

Yvonne Géron-Hollands (offergang);

Paula Maassen- Hausoul (offergang);

Sjeng Franssen (offergang);

Piet en Maike Vluggen-Stommen

 

ZONDAG

26 mei   Volkszang

 

09.15 uur        

H. Mis als jaardienst voor ouders Hupperetz-Smeets en overleden familie; Hub Lemmens (offergang);

Annie Tychon-Lemmens (offergang).

 

MAANDAG

27 mei

19.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in van der Looy- zaaltje.

20.15 uur

Orgelconcert, organist dhr. Jo Louppen,

m.m.w. van Vocaal Ensemble Kerkrade. Entree vrije gave.

DONDERDAG

30 mei Hoogfeest Hemelvaart. Zang GKZ en Schola Cantorem.

9.15 uur

Voor alle parochianen.

ZATERDAG

1 juni

14.00 uur

Jubileumviering 50 jaar seniorenvereniging “Levenskunst door Vriendschap” H. Mis opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor.

18.00 uur

1e collecte voor het onderhoud van de kerk.

H. Mis als jaardienst voor de ouders Blezer-L’Homme;

Jaardienst Jacques Kikken;

Jaardienst Wiel Schwanen en Kevin Schwanen.

ZONDAG

2 juni 1e collecte voor het onderhoud van de kerk.

09.15 uur

H. Mis voor alle overledenen van onze parochie.

In verband met ziekte en afwezigheid van de Z.E.H. pastoor R. van den Berg kunt u tijdelijk terecht :

 • Voor pastorale aangelegenheden bij mevrouw Marlie Koonen-Vincken, Meester Beukenweg 2, Mechelen. Telefoon 043-4551773
 • Voor aangelegenheden rondom uitvaart en begraafplaats bij de heer Huub Colen, Pastoor Ruttenstraat 12, Mechelen. Telefoon 043-4552194

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur

en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.