Vieringen H.Mis Mechelen.

Donderdag  10.00 uur. ( Van der Looyzaaltje )

Zaterdag 18.00 uur.

Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u, hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN. Week 15 / 2024

ZATERDAG

13 april     2e zondag na Pasen

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor Wiel Deguelle (st.)

Jaardienst ouders Zinken-Vaendel (st.)

Jaardienst Annie Snackers-Thijssen en zoon Henk

Mien Janssen en overleden ouders (off.)

Jan Claessens.

 

DONDERDAG

18april       Weekdagmis in het van der Looyzaaltje

10.00 uur

H.Mis voor de zieken van de parochie.

ZATERDAG

20 april     3e zondag na Pasen

14.00 uur

H. Doopsel kinderen van den Berg

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor echtpaar Nix-Hoenjet (st.)

Raymond Houtermans (off.)

Piet Cratsborn (off.)

Ouders Wouters-Loozen.

 

DONDERDAG

25 april       Weekdagmis in het van der Looyzaaltje

10.00 uur

H.Mis voor het welzijn van alle parochianen.

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN. Week 16 / 2024

ZATERDAG

20 april     3e zondag na Pasen

14.00 uur

H. Doopsel kinderen van den Berg

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor echtpaar Nix-Hoenjet (st.)

Raymond Houtermans (off.)

Piet Cratsborn (off.)

Hans Vincken (off.)

Ouders Wouters-Loozen.

DONDERDAG

25 april       Weekdagmis in het van der Looyzaaltje

10.00 uur

H.Mis voor het welzijn van alle parochianen

 

ZATERDAG

27 april 4e zondag na Pasen

18.00 uur

.H.Mis als 1e jaardienst voor Fieny Locht-Prumpeler

DONDERDAG

2 mei       Weekdagmis in het van der Looyzaaltje

10.00 uur

H.Mis voor de zieken van onze parochie.

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.

Parochie informatie ( 2023 ).

"Met ingang van het jaar 2023 komt de de H.Mis op zondag om 09.15 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Mechelen te vervallen. Dit heeft ondermeer tot gevolg dat de gestichte (jaar-) diensten die normaliter op zondag zouden worden gehouden  door het parochiekantoor automatisch worden verplaatst naar de H.Mis op zaterdagavond om 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. Mocht u de gestichte (jaar-) dienst naar een andere datum willen verplaatsen neem dan contact op met het parochiekantoor in Mechelen, bereikbaar onder 043 4551209 op woensdagavond tussen half acht (19.30 u) en half negen (20.30 u). B.g..g. 06 54764932

Reeds opgegeven misintenties voor de zondagsmis begin 2023 worden eveneens verplaatst naar de zaterdagavond voorafgaande aan de betreffende zondag. Indien dit niet gewenst is kunt u ook contact opnemen met het parochiekantoor."


 

Parochiekantoor.

Woensdagavond blijft het parochiekantoor gesloten en is enkel telefonisch tussen 19.30 en 20.30 uur bereikbaar op nummer 043-455 1209 of via mail pastoriemechelen@gmail.com

De bestelformulieren blijven in de hal van de kerk verkrijgbaar en zijn ook op de site

https://www.parochiesems.nl  / parochie Mechelen / vieringen H. Mis te downloaden.

Kapelaan Marthoma

Parochieraad Mechelen.

 Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

  • iedere woensdagavond  van 19.30 uur – 20.30 uur. ( Aleen telefonisch ). 
  • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
  • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
  •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
  • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
  • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij
  • dhr. Raymond Werker, mob. 06- 54 76 49 32