Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren. Vanaf dan is het parochiekantoor in de ochtenduren alleen nog de 1e maandag van de maand geopend.

Samenvattend:

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

 


 

Week 11:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 11/2019

ZATERDAG

9 maart. Schola Cantorum.

18.00 uur

H. Mis voor echtpaar Biermans-Nix, b.g.v. verjaardag (stichting)

Jaardienst Jules Lenssen (stichting)

Jaardienst Jac Vanhommerig (stichting)

Jean Blezer (offergang)

Ouders Cox-Duijsings.

ZONDAG

10 maart 1e zondag van de vasten

09.15 uur

H. Mis voor alle overleden parochianen

MAANDAG

11 maart

19.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in Van der Looy-zaaltje.

DONDERDAG

14 maart

19.00 uur

H. Mis voor echtpaar Biermans-Nix (stichting).

ZATERDAG

16 maart

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor overleden ouders Gulpen-Noppers;

Wiel en Mia Grond-Vaedel en zoon Hans Grond.

ZONDAG

17 maart   2e zondag van de vasten, Volkszang

09.15 uur

H. Mis als jaardienst Annie Tychon-Lemmens;

Hub Lemmens (offergang);

Annie Meertens-Kikken (offergang);

Sjeng Rouschop (offergang).

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen:

de eerste maandag van de maand, ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur

en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 12:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 12/2019

ZATERDAG

16 maart.

18.00 uur  

H. Mis als jaardienst voor overleden ouders Gulpen-Noppers;

Wiel en Mia Grond-Vaendel en zoon Hans Grond.

ZONDAG

17 maart 2e zondag van de Vasten Opluistering: Kerkelijk Zangkoor

09.15 uur        

H. Mis als jaardienst Annie Tychon-Lemmens;

Hub Lemmens (offergang);

Annie Meertens-Kikken (offergang);

Sjeng Rouschop (offergang).

MAANDAG

18 maart

19.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in van der Looy- zaaltje.

DINSDAG

19 maart  

19.00 UUR

H. Mis b.g.v. Hoogfeest Heilige Josef

DONDERDAG

21 maart   Kerkpoetsen

19.00 uur

Geen H. Mis

ZATERDAG

23 maart     Opluistering: Kerkelijk Zangkoor

18.00 uur

H. Mis als 1e jaardienst voor Ger Schijen;

Jaardienst ouders Cratsborn-Pasmans;

Antje Ploemen-Noteborn (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers.

ZONDAG

24 maart   3e zondag van de Vasten.

09.15 uur

H. Mis voor ouders Colen-Duijsings (stichting).

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur

en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.