Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier vioor het bestellen van misintenties kunt u hier downloaden en daarna opsturen naar ( Adobe pdf bestand 214Kb groot)

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN

 


 

Week 33:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 33/2018

ZATERDAG

11 augustus opluistering door Schola Cantorum

18.00 uur

H.Mis voor Wieza Frosch (offergang)

Annie Meertens-Kikken (offergang).

ZONDAG

12 augustus

09.15 uur        

H. Mis als jaardienst voor echtpaar Hub en Gerda Schwanen-van Wersch (stichting)

Laurens Gulpen.

MAANDAG

13 augustus

19.00 uur

Gebedsdienst in het van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting.

WOENSDAG

15 augustus

19.30 uur

H. Mis Kapel Heijenrath. E.M.S. (zegening kroedwusj).

DONDERDAG

16 augustus

19.00 uur

H. Mis voor Leo Meentz v.w. verjaardag

ZATERDAG

18 augustus                         (zegening kroedwusj);

15.00 uur

Huwelijksmis Bram Kockelkoren en Monique van Weijenburg.

18.00 uur

H.Mis als jaardienst voor ouders Deguelle-Vluggen (stichting);

jaardienst Maike Rouschop;

Leo en Louisa Drooghaag-Meijs (offergang);

Tini Rouschop-Thewissen (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers.

ZONDAG

19 augustus     Viering Maria Ten Hemelopneming (zegening kroedwusj).

09.15 uur

H.Mis als jaardienst voor Johan Boltong en Mia Boltong-Grond (stichting);

Annie Tychon-Lemmens (offergang).

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen. Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden


 Week 34:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 34/2018

ZATERDAG

18 augustus  

15.00 uur

Huwelijksmis Bram Kockelkoren en Monique van Weijenburg.

18.00 uur

H.Mis en zegening kroedwusj

H.Mis als jaardienst voor ouders Deguelle-Vluggen (stichting);

Jaardienst Maike Rouschop;

Leo en Louisa Drooghaag-Meijs (offergang);

Tini Rouschop-Thewissen (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers.

ZONDAG

09.15 uur

19 augustus Viering Maria Ten Hemelopneming

(zegening kroedwusj). Opluistering Schola Cantorum

 

H. Mis als jaardienst voor Johan Boltong en Mia Boltong- Grond (stichting);

Annie Tychon-Lemmens (offergang).

MAANDAG

20 augustus

19.00 uur        

Gebedsdienst in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting

DONDERDAG

23 augustus

19.00 uur        

H.Mis ter ere van H. Rosa

ZATERDAG

25 augustus     Schola Cantorum

18.00 uur

H.Mis als jaardienst voor Els Meurs-Hensgens (stichting);

Jaardienst voor Gerard Ploemen (stichting);

Jan van Aerssen (offergang);

Jjaardienst ouders Prumpeler-Gulpen;

1e jaardienst Maria Beckers-Aussems;

Hub Delnoij;

H. Mis uit dankbaarheid.

ZONDAG

26 augustus        GEEN  H.Mis i.v.m. processie te Epen.

   

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden