Vieringen H.Mis Mechelen.

Zaterdag 18.00 uur.  ( i.v.m. corona vervalt deze dienst ).

Zondag 9.15 uur. ( Let op vanaf zondag 12 december om 9.00 uur ).


Andere bijeenkoms.ten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting. ( i.v.m. corona vervalt deze gebedsavond)


Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier  downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Parochiekantoor weer gesloten.

Maandagmorgen gesloten.

Woensdagavond blijft het parochiekantoor gesloten en is enkel telefonisch tussen 19.30 en 20.30 uur bereikbaar op nummer 043-455 1209 of via mail pastoriemechelen@gmail.com

De bestelformulieren blijven in de hal van de kerk verkrijgbaar en zijn ook op de site

https://www.parochiesems.nl  / parochie Mechelen / vieringen H. Mis te downloaden.

Kapelaan Marthoma

Parochieraad Mechelen

 


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

1. Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.

   Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?

2. Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.

    Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?

3. Welkom pastoor en Openingsgebed.

    Vraag: spreekt nog iemand ?

4. Eerste Lezing

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

5. Muziek.

6. Tweede Lezing pastoor.

7. Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.

    Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik
    bouwstenen ontnemen kan ?

8. Voorbede.

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

9. Muziek.

10. Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.

      Onze Vader – Wees Gegroet.

11. Ophangen van het Gedachteniskruisje.

      Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan ?

12. Dankwoord en Zegen.

13. Laatste Afscheid – Muziek.Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • iedere maandag van 11.00 uur - 12.00 uur. ( tijdelijk gesloten ).
 • iedere woensdagavond  van 19.30 uur – 20.30 uur. ( Aleen telefonisch ). 
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren op maandag;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • dhr. Raymond Werker, mob. 06- 54 76 49 32
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

Week 03:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 03/2022

 

ZATERDAG

15 januari.

18.00 uur

Geen H. Mis 

 

ZONDAG

16 januari. Feest van St. Sebastianus

09.00 uur

H. Mis voor Etienne en Annie Rompen-Mordang

 

ZATERDAG

22 januari.

18.00 uur

Geen H. Mis 

 

ZONDAG

23 januari.

09.00 uur

H. Mis voor alle parochianen.

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Het  parochiekantoor is op maandagmorgen tot nader bericht gesloten en evenmin bereikbaar.

Op woensdagavond is het parochiekantoor eveneens gesloten en alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan vooralsnog alleen schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

 

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 04:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 04/2022

ZATERDAG

22 januari.

18.00 uur

Geen H.Mis 


ZONDAG

23  januari. Feest van St. Sebastianus

09.00 uur

H. Mis voor alle parochianen.


ZATERDAG

29 januari.

18.00 uur

Geen H.Mis 


ZONDAG

30 januari.

09.00 uur

H. Mis als jaardienst voor Charles en Mayke Ramaekers – van Wersch (stichting)

jaardienst echtpaar Nicolaas en Bep Biermans – Nix (stichting);

jaardienst Tonia Hochs – Huynen (stichting);

Rig Kikken (offergang).

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen,

tel. 043-455 2194.

Het  parochiekantoor is op maandagmorgen tot nader bericht gesloten en evenmin bereikbaar.

Op woensdagavond is het parochiekantoor eveneens gesloten en alleen telefonisch bereikbaar  (op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan vooralsnog alleen schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

 

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.