Vieringen H.Mis Mechelen

Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur

Donderdag 19.00 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting.

Bijbelgroep:

dit is een gespreksgroep waarin alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen, die met geloof en/of actualiteit van doen hebben, variërend van strikt bijbelse onderwerpen tot en met thema’s als: de fictie van de Da Vinci Code, het ware gezicht van de Islam, de nieuwe blundervertaling van het Onze Vader, Getuigen van Jehova enz..

De groep bestaat uit 15 personen en komt maandelijks samen op de eerste donderdag van de maand, ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het v.d. Looyzaaltje. Halfjaarlijks worden in onderling overlegde nieuwe data en keuzethema’s vastgelegd. Deelname is kostenloos.


Bestelformulier minintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren. Vanaf dan is het parochiekantoor in de ochtenduren alleen nog de 1e maandag van de maand geopend.

Samenvattend:

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

Mechelen,

Parochiekantoor gesloten tijdens feestdagen.

Op maandag 17 december kunt u nog op het parochiekantoor terecht om H.H. Missen te bestellen: ’s morgens van 11.00 uur tot 12.00 uur en ’s avonds van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Daarna is het kantoor gesloten van dinsdag 18 december tot en met zondag 6 januari 2019.

Ook telefonisch of via mail is het kantoor niet bereikbaar. Voor dringende aangelegenheden kunt u bellen met 043-455 1773.

Met ingang van 7 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren.

Voor het bestellen van H.H. Missen kan men vanaf 7 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Dank aan de vrijwilligers die het parochiekantoor openhouden.
 • Zij zullen u ook in 2019 weer van dienst zijn.
 • Pastoor Rick van den Berg en
 • Parochieraad Mechelen.

 


 

Week 03:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 03/2019

ZATERDAG

12 januari     Opgeluisterd door M.V.E.

18.00 uur  

H. Mis als jaardienst ouders Hupperetz-Schwanen en

dochter Marianne (stichting);

Jan Hamers (stichting);

Jean Blezer (offergang);

Michèl en Michael Lenoir en overleden familie;

Voor leden en overleden leden Mechels Vocaal Ensemble.

ZONDAG

13 januari     Volkszang

09.15 uur        

Feest Doop van de Heer.

H. Mis als jaardienst Mia Mevissen;

Annie Meertens-Kikken (offergang).

MAANDAG

14 januari

18.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in van der Looy- zaaltje.

DONDERDAG

17 januari

19.00 uur

H. Mis voor Annie Rompen-Geelen (offergang)

ZATERDAG

19 januari       Met medewerking van Schutterij St.-Sebastianus

18.00 uur

H. Mis als zeswekendienst voor Mia Klinkenberg-Cerfontein en

b.g.v. haar 84e verjaardag;

jaardienst voor Etienne en Annie Rompen-Mordang (stichting);

Jo Horbach (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers.

Voor leden en overleden leden Schutterij St.-Sebastianus.

ZONDAG

20 januari     Feest H. Sebastianus

09.15 uur

H. Mis voor Hub Lemmens (offergang);

Annie Tychon-Lemmens (offergang);

Jaardienst Sjef Frijns;

Voor het slagen van een overeenkomst.

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op

de eerste maandagmorgen van de maand van 11.00 - 12.00 uur

en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 04:

WEEKDIENST PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 04/2019

ZATERDAG

19 januari. M.m.v. Schutterij St. Sebastianus.                        

18.00 uur  

H. Mis als zeswekendienst voor Mia Klinkenberg-Cerfontein en bgv haar 84e verjaardag

Jaardienst voor Etienne en Annie Rompen-Mordang (stichting)

Jo Horbach (offergang)

Tilly Deguelle-Cremers.

ZONDAG

20 januari. Feest H. Sebastianus.

09.15 uur        

Jaardienst Sjef Frijns en gebed tot het slagen van een overeenkomst

Jaardienst Elly Pluijmakers-Rouschop

H.Mis voor Hub Lemmens (offergang)

Annie Tychon-Lemmens (offergang).

MAANDAG

21 januari

18.00 uur

Gebedsdienst met dagafsluiting in van der Looy- zaaltje.

DONDERDAG

24 januari

19.00 uur

H. Mis voor Tiny Rouschop-Thewissen (offergang).

ZATERDAG

26 januari. Zang Schola Cantorum.            

18.00 uur

Jaardienst echtpaar Nicolaes en Beb Biermans-Nix (stichting)

Jaardienst Tonia Hochs-Huynen (stichting)

Paula Maassen-Hausoul (offergang).

ZONDAG

27 januari      

09.15 uur

Jaardienst Charles en Maike Ramaekers-van Wersch (stichting)

Jaardienst Pater Jacques van Wersch.

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie in Mechelen op maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen. Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.