Vieringen H.Mis Mechelen.

Zaterdag 18.00 uur.

Zondag 9.15 uur.


Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier  downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Parochiekantoor.

Woensdagavond blijft het parochiekantoor gesloten en is enkel telefonisch tussen 19.30 en 20.30 uur bereikbaar op nummer 043-455 1209 of via mail pastoriemechelen@gmail.com

De bestelformulieren blijven in de hal van de kerk verkrijgbaar en zijn ook op de site

https://www.parochiesems.nl  / parochie Mechelen / vieringen H. Mis te downloaden.

Kapelaan Marthoma

Parochieraad Mechelen

 


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

1. Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.

   Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?

2. Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.

    Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?

3. Welkom pastoor en Openingsgebed.

    Vraag: spreekt nog iemand ?

4. Eerste Lezing

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

5. Muziek.

6. Tweede Lezing pastoor.

7. Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.

    Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik
    bouwstenen ontnemen kan ?

8. Voorbede.

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

9. Muziek.

10. Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.

      Onze Vader – Wees Gegroet.

11. Ophangen van het Gedachteniskruisje.

      Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan ?

12. Dankwoord en Zegen.

13. Laatste Afscheid – Muziek.Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

  • iedere woensdagavond  van 19.30 uur – 20.30 uur. ( Aleen telefonisch ). 
  • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
  • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
  •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
  • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
  • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij
  • dhr. Raymond Werker, mob. 06- 54 76 49 32

Week 24:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 24/2022

ZATERDAG

11 juni.

18.00 uur

H. Mis voor Odiel Velraeds (off.);

ouders Ploemen-Deckers.

 

ZONDAG

12 juni     Hoogfeest Allerheiligste Drie eenheid.

Zang Gregoriaans.

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor Wiel Schwanen en Kevin Schwanen;

en Lieske Schwanen-Pleijers;

Voor Annie Snackers-Thijssen.

 

DONDERDAG

19.00 uur

16 juni   Sacramentsdag

Avondmis voor EMS parochies.

 

H. Mis voor vrede op aarde.

 

ZATERDAG

18 juni    Dankdienst van de Communicanten

18.00 uur

H. Mis als  jaardienst voor ouders Lardinois-Kleijnen (st);

jaardienst Paul Vanderheijden en voor overleden familie;

overleden familie Frusch-Savelberg;

Gerard Prumpeler vw verjaardag.

 

ZONDAG

19 juni    Hoogfeest Sacramentsdag,

Zang kerkelijk zangkoor.

 09.15 uur

H. Mis voor Jan Claessens.

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Vanaf 6 juni is het parochiekantoor op maandagmorgen gesloten.

Op woensdagavond is het parochiekantoor geopend van 19.30 uur tot 20.30 uur voor opgave van misintenties. Ook is het dan telefonisch bereikbaar  (nummer 043-455 1209)

Het opgeven van misintenties kan ook schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 25:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 25/2022

ZATERDAG

18 juni   Dankdienst Communicanten

18.00 uur

H. Mis als  jaardienst voor ouders Lardinois-Kleijnen (st);

jaardienst Paul Vanderheijden en voor overleden familie;

overleden familie Frusch-Savelberg;

Gerard Prumpeler vw verjaardag.


ZONDAG

19 juni     Hoogfeest Sacramentdag. Zang kerkelijk zangkoor

09.15 uur

H. Mis voor Jan Claessens.


DONDERDAG

23 juni   Hoogfeest geboorte van de H.Johannes de Doper, patroonheilige van onze kerk.

19.00 uur

H. Mis voor alle zieken van onze parochie.


ZATERDAG

25 juni   

18.00 uur

jaardienst ouders Pappers -Géron (st);

jaardienst Hub Kikken;

jaardienst Alfons Kikken;

 H.Mis voor Jan Hamers (st);

Jan Vluggen (off);

Tilly Deguelle – Cremers;

Jan v. Aerssen vw verjaardag en kleinzoon  Mischa.


ZONDAG

26 juni    Feest Johannes de Doper, Processie zondag.

Zang Gemengd Kerkelijk Zangkoor St’ Gregorius.

09.30 uur

Om 09.30 uur vertrekt Processie

(bij slecht weer is de H.Mis in de kerk om 09.30 uur).

H.Mis ter ere van het H. Hart van Jezus en

ter nagedachtenis aan J. Ahn en overleden familie (st);

Johan Vluggen (off);

Annie Tychon - Lemmens;

Marjo Janssen – Deckers;

ouders van Wersch - Vincken;

Raymond Houtermans vanwege buurt Mr. Beukenweg.

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Vanaf 6 juni is het parochiekantoor op maandagmorgen gesloten.

Op woensdagavond is het parochiekantoor geopend van 19.30 uur tot 20.30 uur voor opgave van misintenties. Ook is het dan telefonisch bereikbaar  (nummer 043-455 1209)

Het opgeven van misintenties kan ook schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.