Nieuws uit Mechelen 2023

Nieuws parochie Mechelen 2023                       Terug naar het archief

 

Parochiebericht Mechelen.

"Met ingang van het jaar 2023 komt de de H.Mis op zondag om 09.15 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Mechelen te vervallen. Dit heeft ondermeer tot gevolg dat de gestichte (jaar-) diensten die normaliter op zondag zouden worden gehouden  door het parochiekantoor automatisch worden verplaatst naar de H.Mis op zaterdagavond om 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. Mocht u de gestichte (jaar-) dienst naar een andere datum willen verplaatsen neem dan contact op met het parochiekantoor in Mechelen, bereikbaar onder 043 4551209 op woensdagavond tussen half acht (19.30 u) en half negen (20.30 u). B.g..g. 06 54764932

Reeds opgegeven misintenties voor de zondagsmis begin 2023 worden eveneens verplaatst naar de zaterdagavond voorafgaande aan de betreffende zondag. Indien dit niet gewenst is kunt u ook contact opnemen met het parochiekantoor."


Mechelen

Parochie H. Johannes de Doper

Goede Vrijdag 15.00 uur Kruiswegviering

Bent u op zoek naar een kerk waar nog traditioneel de Kruisweg wordt gebeden? Dan bent U van harte welkom op Goede Vrijdag 7 april a.s. om 15.00 uur in de parochiekerk H. Johannes de Doper in Mechelen.

Wij nodigen u uit even tijd vrij te maken om na te denken over de betekenis van het lijden en sterven van Jezus Christus.

Voor iedere deelnemer is er een tekstboekje beschikbaar waardoor het gemakkelijker is om de viering te volgen en samen te bidden.

Uitnodigend Parochieraad Mechelen