Processies

Kruisprocessies
In het kirkebledje vindt u de data en route. (mei en oktober)

Bronk

Het woord Bronk hoort bij het werkwoord bronken. In het algemeen Nederlands: pronk en pronken. De bronk is allereerst een pronk- of sierstoet: de processie ter ere van het Allerheiligste. Onder het Allerheiligste verstaan we de geconsacreerde hostie, die in een mooie kostbare schrijn of monstrans zit.
De laatste zondag van augustus is de Grote Bronk. Deze processie is een oud gebruik dat in onze woonplaats nog midden in de belangstelling staat.
Er zijn 3 routes, telkens in een ander gedeelte van Epen.
De mensen die langs de route wonen versieren, al of niet in buurtverband de straten. Zoveel mogelijk straten zijn opgenomen in de verschillende routes. Tijdens deze processie wordt de H. Mis opgedragen.

Wat is een processie?

Een processie is vanouds een plechtige omgang van geestelijken en gelovigen binnen of buiten het kerkgebouw. Men zingt liederen en hymnen en bidt litanieën en andere gebeden.