Geschiedenis Slenaken

Kerkgeschiedenis H.REMIGIUS PAROCHIE SLENAKEN
Januari 2015

 HRemigius

De parochiekerk is toegewijd aan de H.Remigius (Bisschop van Reims) 436 geboren, 533 overleden.
H.Remigius 1e patroonheilige parochie Feestdag 1 oktober
(najaarskermis Slenaken)

Op de kerstdag in 496 doopte de Bisschop Remigius koning Clovis en zijn 2 zusters.
De legende zegt dat bij de doop het zalf potje ontbrak en werd aangedragen door een duif.

 anna

2e Heilige is de H.ANNA Moeder van Maria
feestdag 26 juli (zomerkermis Slenaken).

 sebastiaan

3e Heilige is de H.SEBASTIAAN
feestdag 20 januari (winterkermis).

eerste bekend making1

De eerste bekende gegevens van Slenaken

 

eerste bekend making2 

Uit de datering 1452 moet er een kerk/kapel  geweest zijn in Slenaken, gesticht door de familie VAN HEES. In 1636 verkreeg het dooprecht voor Slenaken en verlof tot begraven. (is waarschijnlijk iets eerder geweest want er zijn kruisen uit 1612 op het oude gedeelte kerkhof).

 

eerste bekend making3De kapel en later de kerk van Slenaken werden bediend door de Paters van Hoogcrutz
(de orde der Sepulchrijnen).

kerk oud

 

In 1676 werd Slenaken verheven tot zelfstandige parochie, dit viel onder het kapittel van
St. Maartensvoeren bisdom Luik. Dit hield in dat alle inkomsten aan St. Maartensvoeren werden afgedragen (tienden betalen) dit duurde ongeveer 100 jaar, waarna Slenaken een proces aanspande om zijn inkomsten zelf te behouden om zodoende een eigen kerk te kunnen bouwen. 10 jaar duurde dit proces, en het was in 1792 dat Slenaken dit proces won en een eigen kerk bouwde naar het ontwerp van architect Jean Wincqs uit Zinnik/Soignies België ( Neoclassicistisch).

kerk nieuw

 

Uit vreugde, het winnen van het proces, werd er geen haan op het kruis geplaatst maar een zon, dit als voorbeeld dat het zonneklaar was dat Slenaken dit  proces won.

 

Vanaf 1676 tot heden heeft Slenaken 23 pastoors gehad, ieder heeft op zijn eigen manier een stukje geschiedenis toegevoegd aan deze kerk. Pastoor Crombach is met 45 dienstjaren de langst dienende Pastoor geweest.

 altaar1

 

In de geschiedenis vanaf 1676 tot nu toe zijn er nog diverse zaken die verwijzen naar schenkers/makers van allerlei objecten in deze kerk. Onder andere, de kerkbanken werden gemaakt door Pastager uit Luik 1790 de communiebank – biechtstoelen – preekstoel en sacristiekast zijn uit 1792 gemaakt door Laurent George uit Luik. Bij de bouw van de kerk werd hier en daar gespaard op de kosten, zo is het tabernakel van het H.Maria altaar van hout gemaakt in plaats van marmer.

glas in lood

 

Pastoor Aloffs ontving in 1869  2 ramen voor het priesterkoor – voorstellende links H.Theresia van Lisieux,  en rechts de verschijning van Maria te Lourdes aan Bernadette Soubirous geschonken door de familie Rouwet.

maria portret

 

Ook de ombouw van de O.L.V. van altijd durende bijstand 1870/1890

(gemaakt door Hacking uit Margraten)  werd onder hem aangekocht.

glas in lood 2

 

De ramen, links en rechts in de kerk werden in 1907 geschonken door welgestelde families uit Slenaken dit onder pastoor H.Maessen.
Vervaardiger van deze ramen was de firma Nicolas te Roermond

glas in lood 3 Een mooi glas in lood raam in de voormalige doopkapel werd door Pastoor H.Maessen geschonken bij zijn zilveren Priesterfeest 17 april 1911 voorstellende de H. Johannes de Doper.
 engel

 

Ook werden in 1911 door de broedermeesters van Moresnet twee adorerende Engelen aangeboden die opgesteld werden naast de communiebank. Deze zijn in 1998 gestolen. Pastoor Crombach kocht in Italië met het uitgekeerde verzekeringsgeld twee van deze engelen.

altaar3

 

Het altaar is niet altijd zo geweest als nu (neogotiek) maar vroeger stond er een marmeren tabernakel met ombouw (rococo stijl).
In 1918 werd dit neogotisch altaar gemaakt door de Firma Thissen uit Roermond in opdracht van Pastoor Ramakers.

Lourdesgrot

 

In 1935 werd door Pastoor H.Maessen de Lourdes grot gebouwd.

hartsbeeld

 

Pastoor Frissen kocht het H.Hartbeeld in 1942 dit staat buiten op het oud gedeelte kerkhof
(maker Jean Weertz uit Maastricht).

 kruiswegstatie

 

De kruiswegstatie is uit 1962 en van de kunstenaar Griesenbrock uit Vaals. Deze werd door Pastoor Rothkrans gekocht in plaats van een geschilderde kruisweg, die hij verkocht om deze te kopen. Rothkrans hield een ware opruiming binnen de kerk, met tegenzin van de parochianen, alles moest sober en wit worden. Deze Pastoor was een overlevende van het vernietigingskamp Dachau . Alle beelden aan de muur werden naar de pastorie gebracht waar ze op zolder moesten wachten op betere tijden. Enkele zijn er te zien in het museum.
Daar ziet u ook de oude preekstoel uit de kerk, deze is verwijderd uit de kerk voor meer zicht op het altaar te krijgen.

pastoor crombach

 

Onder Pastoor Crombach 1962 – 2007 werd de kerk diverse malen gerestaureerd. In 2002 werd de kerk van binnen opnieuw geschilderd. Het was Pastoor Crombach die aan een parochiaan het verzoek deed om boven in de boog van het priesterkoor de afbeelding te schilderen die hij ook op zijn miskelk had staan
(deze was geschonken door zijn familie aan hem bij de priesterwijding maart 1947).

schildering

 

De schildering stelt voor = De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
= Annunciatie = aankondiging.

 kelk

 

De tekst op de kelk is,
- ET VERBUM CARO FACTUM EST
- het woord is vlees geworden -

 

Kelk ontworpen door de dochter van de bekende goudsmid Brom.

orgel

 

Ook tijdens zijn periode als pastoor van de H.Remigius parochie werd   er een nieuw Le Picard orgel in 1995 gemaakt door de orgelbouwer  Verschueren uit Heythuysen .

 kerkbron

 

Pastoor Crombach heeft in zijn nalatenschap een stichting opgericht “Dominus Providebit “
– de heer zal (erin) voorzien - tekst staat op altaartafel in de kerk.
Uit deze nalatenschap kunnen verenigingen/stichtingen uit de parochie een beroep doen aan de stichting voor een financiële bijdrage bijzondere activiteiten.

 

In 1995 werd door hem de Kerkbron aangelegd samen met de gemeente en een schenking van de paters Redemptoristen van Wittem die de hardstenen bak ter beschikking stelde

 afscheidszuil

 

Ook werd onder hem een mooie afscheidszuil geplaatst op het kerkhof in 1999.

 

Pastoor crombach

HRemigius1     sebastiaan1

 

In 2010 werd door het kerkbestuur een beeld van de H.Remigius en St.Sebastiaan in de kerk geplaatst, welke afkomstig zijn van het beelden museum Vaals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron beknopte geschiedenis uit documenten Kerkelijk Museum Slenaken 2015.