Kerkhofzaken Mechelen

Het kerkhof is gelegen rondom de parochiekerk.

De begraafplaats is gelegen aan de Pastoor Ruttenstraat.
In de Parochie Mechelen maakt men de keuze uit een enkeldiep of dubbeldiep graf, een urnengraf voor een of twee urnen en er is de mogelijkheid om gebruik te maken van het strooiveld op de begraafplaats

In samen spraak met de kerkhofbeheerde wordt een nieuw graf uitgezocht.

Eigenaar grafrechten onbekend….

Sinds 1 januari 2010 is er een belangrijke wijziging ingevolge de Wet op de Lijkbezorging van kracht.

Als het juiste adres van de eigenaar van de grafrechten, de rechthebbende, onbekend is, wordt het aflopen van de termijn van het grafrecht aangekondigd met een aanplakbiljet op het publicatiebord van de begraafplaats en bij het graf zelf.

Wanneer niemand binnen deze termijn om verlenging van het betreffende graf heeft verzocht, kan het graf na afloop van de termijn worden geruimd.

De verantwoordelijkheid voor het bekend zijn van het juiste adres komt hierdoor bij de rechthebbende of belanghebbende te liggen.

Er rust geen zware onderzoeksplicht meer op de beheerder van de begraafplaats

De beheerder van de begraafplaats hoeft dus niet meer actief te zoeken naar het juiste adres.

Ook is per 1 januari 2010 in de wet opgenomen dat de grafbedekking of het grafteken eigendom blijft van de eigenaar (de rechthebbende of belanghebbende) tot het moment waarop het grafteken geruimd kan worden.

Het grafteken kan vanaf 3 maanden na het verlopen van het grafrecht geruimd worden. Vanaf dat moment wordt de eigenaar van de grond (de houder van de begraafplaats) tevens eigenaar van de grafbedekking.

Voor nadere inlichtingen over de grafrechten en/of het toewijzen van een graf kunt U contact

opnemen met de kerkhofbeheerder Dhr.HJM Colen, tel. 043-4552194 na 19.00u.


PUBLIKATIE dd. 01-08-2010.