Nieuws 2019 Parochie Mechelen

Nieuws parochie Mechelen 2019Belangrijk bericht

In verband met ziekte en afwezigheid van Z.E.H. pastoor R. van den Berg kunt u terecht:

  • voor pastorale aangelegenheden bij mevrouw Marlie Koonen-Vincken, Meester Beukenweg 2, telefoon 043 – 455 1773
  • voor aangelegenheden rondom uitvaart en begraafplaats bij de heer Huub Colen, Pastoor Ruttenstraat 12, telefoon 043-455 2194.


Mechelen, april 2019

Tijdelijke wijziging kerkdiensten

In verband met ziekte van Z.E.H. pastoor R. van den Berg zullen voorlopig de H.H. Missen op donderdagavond komen te vervallen. Opgegeven misintenties zullen worden verplaatst naar de zaterdagavond daaropvolgend.

Graag maken wij u attent op de gebedsavond in het Van der Looyzaaltje. Elke maandagavond om 19.00 uur is er gelegenheid om samen een rozenhoedje te bidden en in gebed de dag af te sluiten. Toegang is voor iedereen vrij.

Een overzicht van de actuele kerkdiensten vindt u in de weekbladen, in de hal van de kerk en op de site www.parochiesems.nl

Parochieraad Mechelenkerkenpad geweest in Zuid-Limburg

Link naar de foto van onze kerk.

Sint Jan de Doper Mechelen - Link naar de foto's