Nieuws uit Mechelen 2022

Nieuws parochie Mechelen 2022                       Terug naar het archief


 

Parochiebericht Mechelen

Pauselijke Onderscheiding voor mevrouw Jeanny Houtermans-Franssen

Zaterdag 24 september organiseerde Parochieraad Mechelen een ‘dank jullie wel’-avond voor alle parochievrijwilligers. Aan het eind van een feestelijke H. Mis, opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor, werd een bijzonder vrijwilliger speciaal in het zonnetje gezet. Mevrouw Jeanny Houtermans-Franssen heeft enige tijd geleden een deel van haar vrijwilligerstaken overgedragen. Zij is menig jaar lid geweest van de Parochieraad en lid van het Kerkbestuur. Reden voor oud-pastoor Rick van den Berg, om haar als dank voor haar vele verdiensten, voor te dragen voor de Pauselijke Onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.

Met enige vertraging, mede door coronabeperkingen, kreeg mevrouw Houtermans afgelopen zaterdag de Pauselijke Onderscheiding uitgereikt. Voor de wijze waarop zij het werk in de parochie vorm gaf werd veel waardering geuit. Zij genoot het vertrouwen en respect van de kerkvrijwilligers waar ze mee samenwerkte. Ook nu nog blijft zij als parochievrijwilliger actief.

De secretaris van Kerkbestuur EMS dhr. G. Lemmerlijn hield namens de zieke pastoor – deken Bronneberg een passende toespraak. Naast kapelaan Marthoma was emeritus-vicaris André Franssen te gast die mevrouw Houtermans de versierselen opspelde. Door de voorzitter parochieraad dhr. Werker werden bloemen aangeboden namens het kerkbestuur EMS en de parochieraad Mechelen.


IMG 3102 002 Small


IMG 3111 002 Small


IMG 3127 002 Small


IMG 3136 002 Small